Gamla länsresidenset, Jönköping

byggnad på Öster i Jönköping

Gamla länsresidenset är en byggnad i Jönköping, som var bostad för landshövdingen i Jönköpings län 1820-talet–1896.

Gamla länsresidenset
PlatsBlixten 7, Östra Storgatan, Jönköping
TypBostadshus, kontorshus
Våningar ovan jordTvå
Färdigställd1795

Gamla länsresidenset uppfördes i mitten av 1790-talet vid Östra Storgatan i Jönköping och om- och tillbyggdes 1835–1838. Vid stadsbranden 1790 brann tidigare bebyggelse på tomten ned, varefter prosten S.F. Wibom lät bygga ett nytt hus som sin bostad. Wibom flyttade 1806 till en återuppbyggd prästgård vid Kristinakyrkan, sålde han sin fastighet till hovrättsrådet L M Crusenstople. Lars Hierta, som blev landshövding 1815, köpte gården 1819. År 1825 köpte staten fastigheten som landshövdingeresidens och kanslibyggnad.

Som länsresidens ersattes 1886 det av det nya länsresidenset vid Rådhusparken.

Från slutet av 1800-talet till på 1980-talet inrymde Jönköpings läns hushållningssällskap.

Gamla länsresidenset är byggnadsminne sedan 1970.

Källor redigera