Vy från öster.
Vy från gården.

Gamla Residenset i Nyköping byggdes på 1720-talet som residens åt landshövdingen Niels Gyllenstierna. Byggnaden uppfördes på de gamla ruinerna efter det nedbrunna Nyköpings hus. När Nils Adam Bielke blev landshövding 1761 flyttade han från Gamla Residenset till sitt eget hus i staden. Residenset blev därefter kontor för länsstyrelsen i Södermanland. 1808 övertogs byggnaden av Nyköpings läns arbets- och korrektionsinrättning med salar för korrektionshjon som tvångsomhändertagits i Södermanlands län, från mitten av 1800-talet enbart från Nyköpingsområdet. Verksamheten upphörde i slutet av 1800-talet. Idag hyr Nyköpings kommun fastigheten av Statens Fastighetsverk.

KällorRedigera