GSN är akronymen av GPRS Support Node och är samlingsnamnet för telekommunikationsnoderna SGSN (Serving GSN) och GGSN (Gateway GSN) som förekommer i GPRS-nätverk. GSN-noderna är de delar av ett GPRS-nätverk som fungerar som televäxlar.

GSN-noderna använder protokollet GTP (GPRS Tunnelling Protocol), som har samma nätverksgränssnitt som domännamnssystemet.