G-sockel används på sockeln på många typer av halogenlampor och kompaktlysrör. Siffrorna i beteckningen avser center-till-center-avståndet mellan kontaktstiften i millimeter. Socklarna är standard enligt International Electrotechnical Commission.

Vanliga socklar i Sverige Redigera

  • G4
  • G8
  • G9
  • GY6,35
  • GU4
  • GU5,3
  • GU10
  • GR8

Se även Redigera