En Gδ-mängd (G-delta-mängd) är en mängd som kan skrivas som snittet av en uppräknelig uppsättning öppna mängder, i andra ord

där varje är en öppen mängd.

EgenskaperRedigera