Göteborgs universitets studentkårer

samarbetsorgan mellan studentkårerna vid Göteborgs universitet
För den tidigare studentkåren GUS, se Göteborgs Universitets Studentkår.

Göteborgs universitets studentkårer, GUS, samarbetsorgan mellan studentkårerna vid Göteborgs universitet. GUS bedriver övergripande utbildningsbevakning samt utser studentrepresentanter till centrala och vissa andra studentkårsövergripande organ vid universitetet. GUS är också huvudman för tidningen Götheborgske Spionen. Göteborgs universitets studentkårers medlemskårer är Göta studentkår, Konstkåren samt Sahlgrenska akademins studentkår. Handelshögskolans i Göteborg studentkår gick ur samarbetet hösten 2014.

Externa länkarRedigera