Öppna huvudmenyn


Förenklad översikt av linjenätet


med restider i minuter till Brunnsparken[1]
Urban head station
Angered 20
Urban straight track Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uKBHFeq"
Bergsjön 25
Länsmansgården 20
Urban head station Urban straight track Urban straight track Urban head station
Östra Sjukhuset 19
Unknown BSicon "uKRWl" Unknown BSicon "uKRW+r" Unknown BSicon "uABZgl+l" Unknown BSicon "uKRZr+lr" Urban straight with junctions to and from right
Brunnsparken 0
Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uTBHF" Unknown BSicon "uKRZlr+lr" Urban straight with junctions to and from right Urban station on track
Kålltorp 16
Unknown BSicon "uABZgl+l" Unknown BSicon "uKRZlr+lr" Unknown BSicon "uKRZlr+lr" Urban straight with junctions to and from right Urban station on track
Torp 16
Järntorget 5 / Sahlgrenska 13
Unknown BSicon "uBHFABZgl+l" Unknown BSicon "uTBHF" Unknown BSicon "uKRZ+l" Unknown BSicon "uTBHF" Unknown BSicon "uSTRr"
Korsvägen 6
Unknown BSicon "uABZgl+l" Urban straight with junctions to and from right Urban end station Urban straight track
Guldheden 13
Kungsladugård * 22-24
Unknown BSicon "uABZgl+l" Urban straight with junctions to and from right Urban straight track
Urban straight track Urban straight track Urban end station
Mölndal 18
Saltholmen 29
Urban end station Urban straight track
Tynnered 25
Urban end station
* Klintens Väg-BokekullsgatanGöteborgs spårvägs linjenät inkluderar alla spårvägssträckor som utgör Göteborgs spårväg. Banlängden är 161 km enkelspår. Nätet är uppbyggt så att de större linjerna går från en yttre förort, in genom stadskärnan, och ut till en annan yttre förort. Utöver dessa finns även ett par linjer som endast trafikerar de centrala delarna av staden. Samtliga linjer förutom linje 8 och 13 passerar hållplatsen Brunnsparken som är nätets viktigaste knutpunkt.

Spårvagnar vid Drottningtorget.

Ett problem som har uppstått när trafiken på nätet har ökat är att Brunnsparken blivit överbelastad och begränsar hela nätets trafikflöde. Projektet Kringen har skapats för att leda viss trafik förbi Brunnsparken och därmed kunna få högre kapacitet på nätet.

I centrala staden går spårvägarna vissa sträckor på områden enbart avsedda för spårvagnar, men till stor del går trafiken på vanliga gator bland annan trafik, dock oftast i kollektivkörfält där vanliga personbilar inte får köra. I trafikljuskorsningar har spårvagnarna prioritet i signalerna. Utanför innerstaden har spårvagnarna oftast egna banvallar att köra på. Spårvagnarna hindras på få ställen av bilköer och det ger nätet relativt hög medelhastighet jämfört med genomsnittliga utländska spårvagnsnät.

Spårvagnar har betydligt högre kapacitet än stadsbussar och man arbetar därför för att bygga ut det befintliga spårvägsnätet. Men då spårvägar är dyra att bygga så satsar man nu även på så kallade stombusslinjer. Det är busslinjer som fungerar efter spårvagnarnas principer med hög turtäthet, på- och avstigning genom alla dörrar, helst egna körfält och färre hållplatser jämfört med vanliga busslinjer. Man framhäver dessa linjer genom att rita dem på den officiella spårvagnskartan.

Linjenätet var 1950; 73 kilometer och antalet spårvagnar var 237 stycken (varav 119 motorvagnar).[2]

Linje 4, 8 och 9 mot AngeredRedigera

Huvudartikel: Angeredsbanan

Angeredsbanan går från Drottningtorget till Angereds centrum, och byggdes med större stationsavstånd och utan plankorsningar för att enkelt kunna konverteras till tunnelbana (under en övergångstid premetro, dvs tunnelbana med spårvagnstrafik). Längs banan finns en 2034 m lång tunnel, Hammarkulletunneln, med den underjordiska stationen i Hammarkullen. När tunnelbaneplanerna lades på is anslöts Angeredsbanan istället till det övriga spårvägsnätet. Den första delen, fram till Gamlestadstorget, kallas Snabbspåret och är numera gemensam med Bergsjölinjen.

Östra Göteborg och Mölndal - Angered, Kortedala, Bergsjön, Gamlestaden, Gårda, Kålltorp, Örgryte, Östra Sjukhuset
Linje 1-9, 11
Unknown BSicon "uextSTR3+1"
Tunnel under Rannebergen som aldrig använts.[3][4]
Linje 4, 8 och 9 vänder ↓
Unknown BSicon "uWSL+r"
Angered (Angered Centrum) ↓1978[5]
Urban station on track
Storås ↓1972
Unknown BSicon "utHSTa@f"
Hammarkullen
Urban tunnel stop on track
(2 035m)
Urban tunnel straight track
Unknown BSicon "utSTRe"
Hjällbo ↓1969
Urban stop on track
(Övergång till vänstertrafik)
Unknown BSicon "uFOW"
(Angeredsbanan byggdes där Västgötabanan gick 1900-1961.[6]
Unknown BSicon "uemABZg+l" Unknown BSicon "exCONTfq"
Här fortsatte den mot Gråbo, Vara, Skara.)
Urban straight track
Urban straight track Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uBHFq" Unknown BSicon "uWSLeq"
Kortedala (Aprilgatan) ← 1957. ← Linje 6 vänder
Januarigatan
Urban straight track Unknown BSicon "uABZg+l" Unknown BSicon "uHSTq" Unknown BSicon "utSTRaq" Unknown BSicon "utSTR+r"
(450m)
Allhelgonakyrkan
Urban straight track Urban stop on track Unknown BSicon "utHSTea"
Gallileis Gata
Kortedala Torg
Urban straight track Unknown BSicon "utHSTa@f" Urban tunnel straight track
(280m)
(250m)
Urban straight track Unknown BSicon "utSTRe" Unknown BSicon "utHSTea"
Teleskopgatan
Runstavsgatan
Urban straight track Urban stop on track Urban tunnel straight track
(450m)
(150m)
Urban straight track Unknown BSicon "uTUNNEL1" Unknown BSicon "utHSTe@g"
Rymdtorget
Vändslinga 2014-
Urban straight track Unknown BSicon "uWSLga" Urban station on track
Bergsjön (Komettorget) ↑1970
Nymånegatan
Urban straight track Urban stop on track Unknown BSicon "uWSLe"
↑ Linje 7 och 11 vänder
Beväringsgatan
Urban straight track Urban stop on track
Kviberg
Urban straight track Urban stop on track
(Kviberg kasernerna) ↓1905-1956[7]
Urban straight track Unknown BSicon "ueABZg+l" Unknown BSicon "uexKBHFeq"
Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uBHFq" Unknown BSicon "uWSLlq"
Östra sjukhuset ← 1982[8] ← Linje 1 och 5 vänder
Bellevue
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Tingvallsvägen
SKF
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Kaggeledstorget (Vidkärr) ↓1949
Urban straight track Urban straight track Urban stop on track
Ättehögsgatan
Urban straight track Urban straight track Urban stop on track
Munkebäckstorget
Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uABZgl+l" Urban transverse track Unknown BSicon "uSTR+r"
Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uWSLg+l" Urban stop on track
Solrosgatan
Härlanda ↓1925
Urban straight track Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Sanatoriegatan
Stockholmsgatan
Urban straight track Urban straight track Urban stop on track Urban station on track
Kålltorp (Virginsgatan) ↑1936
(Slakthuset 1905-06)
Urban straight track Unknown BSicon "ueABZg+r" Urban straight track Unknown BSicon "uWSLgr"
↑ Linje 3 vänder. (Vändslingorna är integrerade i varandra.)
Provisorisk förbindelse i Gamlestadsv. Påsk 2014-nov 2016[9] →↓
Unknown BSicon "ueKRWgl" Unknown BSicon "ueKRWgr+r" Urban straight track Unknown BSicon "uWSLg+r"
Torp ↓1951
(Kvibergslinjen Storkg.-Gamlestadv. 1905-1972↓)
Unknown BSicon "uKRWgl+l" Unknown BSicon "uxKRWgr" Urban straight track Urban straight track
Gamlestadstorget/(Gamlestadstorget)*
Urban station on track Unknown BSicon "uexBHF" Urban straight track Urban stop on track
Welandergatan
(Gamlestadens fabriker)*
Urban straight track Unknown BSicon "uexHST" Urban straight track Urban straight track
Provisorisk förbindelse i Gamlestadsv. Påsk 2014-nov 2016[9] →↑
Unknown BSicon "ueKRWg+l" Unknown BSicon "uexKRWgr" Urban straight track Urban straight track
(Kalles Väg, otrafikerad förbindelse 1969-1972[10])
Unknown BSicon "ueKRWgl" Unknown BSicon "uexKRWg+r" Urban straight track Urban stop on track
Töpelsgatan
(Gustafsplatsen)*
Urban straight track Unknown BSicon "uexHST" Urban straight track Urban straight track
Ejdergatan (Gamlestadst.-Storkg ↔1972. Storkg.-Redbergspl ↔1964)
Unknown BSicon "uABZgl" Unknown BSicon "uHSTq" Unknown BSicon "uABZg+r" Urban straight track
(Svangatan)*
Urban straight track Unknown BSicon "uexHST" Urban station on track Urban straight track
Redbergsplatsen (Redbergslid) ↓1904
(Olskrokens station Aiga railtransportation 25.svg)*
Urban straight track Unknown BSicon "uexHST" Urban straight track Urban straight track
(Olskrokstorget)*
Urban straight track Unknown BSicon "uexHST" Urban stop on track Urban straight track
Olskrokstorget (Redberglid)↓1902 ↓Hästspv 1880-1902[11]
Reservanslutning till snabbspåret
Unknown BSicon "uABZg+l" Unknown BSicon "uxKRZ" Unknown BSicon "uABZgr" Urban straight track
(Kvibergslinjen Riddareg.-Storkg. 1905-1964↑)
Urban straight track Unknown BSicon "uexKRWl" Unknown BSicon "ueKRWg+r" Urban stop on track
Bögatan
Svingeln
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Ekmanska
Gårdahallen (Spårvägssällskapet Ringlinien)
Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uKDSTa" Urban stop on track
Bäckeliden
Urban straight track Unknown BSicon "uABZgl+l" Unknown BSicon "uABZr+r" Unknown BSicon "uWSLg+l"
↓ Lisebergslinien vänder
Vagnhallen Rantorget (Göteborgs Spårvägar AB)
Urban straight track Urban straight track Urban non-passenger end station Urban stop on track
Sankt Sigfrids Plan (Örgryte) ↓1929
Ullevi Norra
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Liseberg Aiga railtransportation 25.svg
Urban straight track Unknown BSicon "ueABZgl+l" Unknown BSicon "uexSTR+r" Urban straight track
Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uexKDSTe" Urban straight track
(Gårda stall och vagnhall, hästspv 1881-1902)[11]
(Odinspl. Lokstall för VGJ 1932-1969, för spv 1969-1986. Riven 2007.[12])
Unknown BSicon "ueABZgl" Unknown BSicon "uexKDSTeq" Unknown BSicon "uABZgl+l" Unknown BSicon "uSTR+r" Urban straight track
Polhemsplatsen (Reservhållplats) Snabbspåret ↑1969
Unknown BSicon "ueHST" Urban straight track Urban straight track Urban straight track
Förbindelsen Polhemsplatsen - Stampgatan ↔1979
Unknown BSicon "uxABZgl" Urban transverse track Urban straight with junctions to and from right Urban stop on track Urban straight track
Ullevi Södra
(Västgötabanans station. Huset finns kvar. Aiga railtransportation 25.svg 1932-67[6][13][14].)
Unknown BSicon "exKBHFe" Urban straight track Urban straight track Urban straight track
Centralstationen Aiga railtransportation 25.svg (Förenklad.
End station Unknown BSicon "uSPLa" Urban straight track Urban straight track
För detaljer, se separat ruta nedan.)
Unknown BSicon "uvBHF" Urban stop on track Urban straight track
Scandinavium ↕2003[15]
Mot Brämaregården (13), Länsmansgården (6)
Unknown BSicon "uCONTgq" Unknown BSicon "uvABZgr-STR" Urban straight track Urban straight track
Mot Centrum, Brunnsparken (1,2,3,4,6,7,9,11)
Unknown BSicon "uvCONTf" Urban straight track Urban straight track
Urban continuation backward Urban station on track Urban straight track
Korsvägen
Mot Centrum, Valand (4,5,Lisebergslinien)
Unknown BSicon "uSTRl" Unknown BSicon "uKRZl+r" Unknown BSicon "uSTRr"
Mot Sahlgrenska (6,8,13) (Chalmerstunneln)
Unknown BSicon "uCONTgq" Unknown BSicon "uABZgr"
Urban stop on track
Getebergsäng ↑1902 ↑Hästspv 1880-1902[11]
Urban stop on track
Almedal
Urban stop on track
Elisedal
Urban stop on track
Varbergsgatan
Urban station on track
Krokslätt (Lana)kommungräns
Unknown BSicon "uWSLgr"
Urban stop on track
Krokslätts Torg
Urban stop on track
Krokslätts Fabriker
Urban stop on track
Lackarebäck
Urban stop on track
Mölndals sjukhus
Urban station on track
Mölndal (Mölndal Centrum) Aiga railtransportation 25.svg ↑1907
Unknown BSicon "uWSLr"
↑ Linje 2 och 4 vänder
* Spårvägens hållplatser har varierat.
Dessa fanns på 1950-talet.[16][17]

Linje 6 mot Kortedala, Linje 7 och 11 mot BergsjönRedigera

Linje 6, 7 och 11 mot Kortedala/Bergsjön svänger av från Gamlestadstorget och lämnar spåret som linje 4, 8 och 9 går på. På den första delen förbi SKF finns flera gatukorsningar, men efter Bellevue är linjen fri från gatukorsningar hela vägen till vändslingorna i Kortedala (Aprilgatan) och Bergsjön (Komettorget). På sträckan finns fem tunnlar, de s.k. Bergsjötunnlarna: mellan Nymånegatan och Runstavsgatan (150 m), mellan Runstavsgatan och Kortedala Torg (250 m), mellan Januarigatan och Galileis gata (450 m), mellan Galileis Gata och Teleskopgatan (280 m) samt mellan Teleskopgatan och Rymdtorget (450 m).

Linjen hette ursprungligen Kvibergslinjen. Den gick tidigare i Riddaregatan och (norra) Ånäsvägen. Den flyttades från (norra) Ånäsvägen till Gamlestadsvägen 1921, från Riddaregatan till (södra) Ånäsvägen 1964, slutligen från Gamlestadsvägen till väster om Gamlestadens fabriker 1972. Godsspåret till Slakthuset i Gamlestaden nedlades en kort tid efter öppnandet. Även persontrafik förekom fram till korsningen med Bergslagsbanan. Kvibergslinjens ändhållplats, nära det tidigare luftvärnsregementet, drogs in när linjen förlängdes till Kortedala år 1956. Det hade funnits planer på att denna gren skulle förlängas till Utby. Mark reserverades längs Utbyvägen, som än idag delvis kantas av breda gräsmattor.

Linje 2 och 4 mot MölndalRedigera

På sträckan Getebergsäng-Mölndal går spårvägen huvudsakligen på egen banvall mitt i gatan, dock med trafikljusreglerade korsningar i plan med korsande gator. Bussar går inte i spåren utan i körbanorna. Förutom vid ändhållplatsen finns en vändslinga i Krokslätt vid hållplatsen Lana. Mölndalslinjens ändpunkt var fram till 1960-talet belägen ett par hundra meter längre söderut. På 2000-talet kortades den ytterligare en aning såtillvida att passagerare inte längre får medfölja ända till vändslingan. En ny stationsbyggnad byggdes då i Mölndal uppe på Mölndals bro, strax ovanför den nya spårvagnshållplatsen, med rulltrappa och hiss upp.

Linje 3 mot Kålltorp, Linje 5 mot Östra sjukhusetRedigera

Kålltorpsloopen går i en båge från Korsvägen via Torp till Solrosgatans hållplats, där den ansluter till linjen från Östra sjukhuset. Den går på egen banvall, men med plankorsningar. Efter ungefär två tredjedelar av sträckan ligger hållplatsen Kålltorp/Torp, som har vändmöjligheter från båda hållen. Vid S:t Sigfrids Plan finns vändmöjligheter för vagnar som kommer från Korsvägen. Som destination skyltas den Torp söderifrån (linje 5) och Kålltorp (linje 3) norrifrån, för att indikera från vilket håll vagnarna går dit. Denna del av linjenätet kallas också för "Delsjölinjen", då den mellan Sankt Sigfrids plan och Bögatan löper i den så kallade "Delsjöravinen".

Under 2012 gjordes arbete för att förlänga linje 5 mot Östra sjukhuset, den så kallade Munkebäckslänken, genom att bygga direkta spår mellan hållplatserna Solrosgatan och Munkebäckstorget. Samtidigt byggdes Östra sjukhusets vändslinga ut till tre spår från nuvarande ett.[18] Arbetet skulle egentligen påbörjats 2008, men försenades på grund av finansieringsproblem. Bilkorsningen vid Munkebäckstorget gjordes om till en rondell genom vilken spårvagnarna åker. Länken kallas även "Munkebäckstriangeln" vilket är en konstruktion av göteborgshumorn och syftar på Bermudatriangeln. Trafiken på den förlängda linjen inleddes den 9 december 2012[19].

Linje 1 mot Östra sjukhusetRedigera

Linjen till Östra sjukhuset går på särskild banvall efter Redbergsplatsen och utan plankorsningar efter Munkebäckstorget. Linjen byggdes till Östra sjukhuset i början av 1980-talet. Innan dess fanns en vändslinga vid Kaggeledstorget (skyltat Vidkärr).

Det har från och till funnits planer på att förlänga linjen till Vallhamra torg i Partille kommun och senare kanske även till Partille centrum. När Kålltorpslänken byggs kommer vändslingan vid Östra sjukhuset att byggas om för att göra det möjligt att vända två linjer där och förlänga linjen i framtiden.

Spår på SkånegatanRedigera

Spårvägen på Skånegatan öppnades 2003. De har egen banvall med gräsyta mitt i gatan med gatukorsningar och trafikljus.

Linje 5 och 6 mot Länsmansgården, Linje 10 mot Biskopsgården, Linje 13 mot BrämaregårdenRedigera

Götaälvbron invigdes 1939 och då började det finnas spårväg till Hisingen.

Linjen till Hisingen passerar över Götaälvbron i gatuspår (kollektivtrafikfil), men är helt fri från vägkorsningar i plan från strax efter Hjalmar Brantingsplatsen och Backaplan till ändhållplatsen i Länsmansgården. Fram till Eketrägatan, som har en vändslinga och en bussterminal går banvallen i västlig riktning mitt i Hjalmar Brantingsgatan. Spårvägen går oftast på bro över de vägar som korsar gatan. Efter Vårväderstorget, svänger banan av norrut. Från Eketrägatan grenade fram till 1968 också Bräckelinjen ut sig mot sydväst, med fyra hållplatser. Den revs på 1970-talet, men en kort sträcka finns kvar och används som prov- och övningssträcka. Det fanns planer på att Bräckelinjen skulle förlängas över den planerade Älvsborgsbron eller mot Volvo Torslandaverken, men i stället lades den ner.

Förutom linjerna till Länsmansgården och Bräcke har det funnits planer på att dra en linje till Tolered längs Björlandavägen på Hisingen, men de planerna övergavs[20]. Däremot finns det aktiva planer på att dra en linje till Backa från Hjalmar Brantingsplatsen.[21]

Linje till Hisingen
linje 5, 6, 10, 13
↓ Linje 5 och 6 vänder
Unknown BSicon "uWSL+r"
Länsmansgården (Varmfrontsgatan) ↓1964[5]
Urban station on track
Temperaturgatan
Urban stop on track
↓ Linje 10 vänder
Unknown BSicon "uWSLg+r"
Biskopsgården (Väderilsgatan) ↓1959
Urban station on track
Friskväderstorget
Urban stop on track
Önskevädersgatan
Urban stop on track
Mildvädersgatan
Urban stop on track
Vårväderstorget
Urban stop on track
Sälöfjordsgatan
Unknown BSicon "uSTRl" Unknown BSicon "uHSTq" Unknown BSicon "uABZq+3" Unknown BSicon "uBHFq"
Eketrägatan
Unknown BSicon "uSTR+1" Unknown BSicon "uSTRc4"
(Uppställningsspår)
Unknown BSicon "uWSLgr" Planned waterway
(Spårvägen fortsätter egentligen rakt.)
(Kyrkbytorget[22][källa behövs])
Unknown BSicon "uexHST"
(Vårvindsgatan[22][källa behövs])
Unknown BSicon "uexHST" Urban stop on track
Gropegårdsgatan (Lundby/Lundby Egnahem) ↓1944
(Oslogatan[22][källa behövs])
Unknown BSicon "uexHST" Urban stop on track
Rambergsvallen
(Bräcke, Londongatan[22][källa behövs]) ↑1955-1968
Unknown BSicon "uexBHF" Unknown BSicon "uWSLga"
↓ Linje 13 vänder
Unknown BSicon "uexWSLl" Urban stop on track
Brämaregården (Wieselgrensplatsen)
Urban stop on track
Vågmästareplatsen (Brämaregården)↓1942
Urban station on track
Hjalmar Brantingsplatsen (Lundby) ↓1940
(Mot Domkyrkan ←, Kvarnberget)* 1902-1971
Unknown BSicon "uexHSTq" Unknown BSicon "uexSTR+r" Water Unknown BSicon "ueABZgl+l" Unknown BSicon "uexKDSTeq"
Vagnhallen Ringön, under byggnad[23]
(Lilla Bommen)*
Unknown BSicon "uexBHF" Water Urban stop on track
Frihamnen
Mot Brunnsparken ←, Lilla Bommen 1971
Unknown BSicon "uHSTq" Unknown BSicon "uxABZg+r" Water Urban straight track
Mot Centralstationen ←, Nordstan 1902
Unknown BSicon "uHSTq" Unknown BSicon "uABZql" Unknown BSicon "uhKRZWaeq" Unknown BSicon "uSTRr"
Götaälvbron 1939 / Hisingsbron, under byggnad
* Spårvägens hållplatser har varierat.
Dessa fanns på 1950-talet.[16][17]

Linje 13 mot Sahlgrenska, Linje 2 mot Axel Dahlströms torg, Linje 8 mot Frölunda Torg, Linje 1 och 7 mot TynneredRedigera

Från Linnéplatsen och strax väster om Sahlgrenska går spårvagnarna på särskild banvall utan plankorsningar till Tynnered, delvis längs Dag Hammarskjöldsleden på spår som ursprungligen tillhörde Säröbanan. Det har även funnits planer på att konvertera Säröbanan söder om Slottsskogen, där Tynneredslinjen viker av idag, till spårväg till Järnbrott. Vid Marklandsgatan ansluter ett spår från Mariaplan, och där finns vändmöjligheter från båda riktningarna. Vändslingor finns också i Högsbotorp (Axel Dahlströms Torg), Frölunda (Frölunda Torg) och Tynnered (Opaltorget). Slingan vid Frölunda Torg ligger i en 400 m lång tunnel.

Linje 9 och 11 mot SaltholmenRedigera

Huvudartikel: Långedragslinjen

Långedragslinjen går mellan Järntorget och Saltholmen. Förutom huvudsträckningen finns även en alternativ rutt längs Bangatan, och en tvärförbindelse från Mariaplan till Marklandsgatan. Spåren går blandat i gatuspår (vanligen kollektivkörfält) och egen banvall, men har nästan inga planskilda korsningar. Linje 3, 9 och 11 använder dessa spår. Linje 11 går till Saltholmen hela året, linje 9 förlängs från Kungssten till Saltholmen sommartid.

Västra Göteborg - Majorna, Kungsladugård, Långedrag, Högsbo, Frölunda, Tynnered
linje 1 - 3, 7 - 9, 11
Mot Centrum (Linje 1,3,6,9,11)
Urban continuation backward
Unknown BSicon "ueKRWgl" Unknown BSicon "uexKRW+r"
(Hästspårvägen 1879-1902[11])
Unknown BSicon "uSPLa" Unused straight waterway
Mot Centrum via Stenpiren 2015 ←
Unknown BSicon "ukABZq2" Unknown BSicon "uvSTRo-ABZg+r" Unused straight waterway
Järntorget
Unknown BSicon "uvBHF" Unknown BSicon "uexHST"
(Hästspv: Järtorget [södra sidan av torget])[11])
Unknown BSicon "uvSHI1l-STRl" + Unknown BSicon "ukSTRc2"
Unknown BSicon "ukSTR3+l" + Urban transverse track
Unknown BSicon "uCONTfq"
Mot Tynnered (1), Sahlgrenska (6) via Linnéplatsen (se Centrum)
Unknown BSicon "ukABZg+1" Unused straight waterway
Masthuggstorget
Urban stop on track Unused straight waterway
(Hästspv: Andra Långgatan 1879-1902[11])
Unknown BSicon "ueKRWg+l" Unknown BSicon "uexKRWr"
Unknown BSicon "ueBHF"
(Stigbergsliden [Johannespl.] ↑Hästspv 1879-1902[11])
Stigbergstorget
Urban stop on track
Unknown BSicon "uABZgl+l" Unknown BSicon "uSTR+r"
Kaptensgatan
Urban stop on track Urban stop on track
Ostindiegatan (Bangatan)↑1938
Chapmans Torg
Urban stop on track Urban stop on track
Fjällgatan
Jægerdorffsplatsen (Majorna) ↑1902 Ferry.svg[5]
Urban stop on track Urban stop on track
Majvallen
Vagnhallen Majorna
Unknown BSicon "uKDSTaq" Urban straight with junctions to and from right Urban stop on track
Ekedal
Vagnhallen Majorna (hpl)
Urban stop on track Urban stop on track
Godhemsgatan ↑1939
(Uppställningsspår)
Unknown BSicon "uSPLa" Unknown BSicon "uABZgl+l" Unknown BSicon "uSTR+r"
Unknown BSicon "uSPLe" Urban stop on track Urban straight track
Mariaplan ↕1924
Ostindiegatan ↕1907
Urban stop on track Urban straight track Urban stop on track
Klintens Väg ↑1924
Älvsborgsplan (Reservhållplats)
Unknown BSicon "ueHST" Urban straight track Urban stop on track
Högsbogatan ↑1936
Unknown BSicon "uSTRl" Urban straight with junctions to and from right Urban stop on track
Bokekullsgatan
Urban straight track Urban straight track Urban continuation backward
Mot Centrum via Järntorget (1), Annedal (2), Sahlgrenska (7,8)
Urban straight track Urban straight track Urban station on track
Marklandsgatan (Frölundaborg) ↑← 1962. ← Linje 3 vänder
Urban straight track Unknown BSicon "uSTRl" Urban straight with junctions to and from right
Sannaplan
Urban stop on track Urban stop on track
Högsbotorp (Axel Dahlströms Torg ↑1963)
Sandarna
Urban stop on track Unknown BSicon "uWSLge"
↑ Linje 2 vänder
Kungssten (Stadsgränsen)
Urban station on track Urban stop on track
Lantmilsgatan
Linje 9 vänder ↑
Unknown BSicon "uWSLgr" Urban stop on track
Nymilsgatan
Nya Varvsallén
Urban stop on track Urban stop on track
Musikvägen
Hagen
Urban stop on track Urban stop on track
Orgelgatan
Tranered
Urban stop on track Unknown BSicon "utBHFa@f"
Frölunda (Frölunda Torg) ↑1964
Käringberget
Urban stop on track Unknown BSicon "uWSLgl"
↑ Linje 8 vänder
Hinsholmen
Urban stop on track Urban tunnel straight track
(400m)
Långedrag ↑1907
Urban stop on track Unknown BSicon "utSTRe"
Unknown BSicon "uWSLgl" Urban stop on track
Briljantgatan
Roddföreningen
Urban stop on track Urban stop on track
Smaragdgatan
Saltholmen ↑1908
Urban station on track Urban station on track
Tynnered (Opaltorget) ↑1966
Linje 11 vänder ↑
Unknown BSicon "uxWSLgl" Unknown BSicon "uWSLl"
↑ Linje 1 och 7 vänder.
(Före detta vagnskjul)
Unknown BSicon "uexKDSTe"
Mot Göteborgs södra skärgård
Pier

Gatuspår i CentrumRedigera

I centrum går spårvagnarna i särskilda kollektivkörfält som delvis är igenfyllda kanaler. Det är många gatukorsningar. På en del håll får bilar köra i spårvagnsspåren.

Centrum - Inom Vallgraven, Avenyn, Vasastan, Haga, Annedal, Linné, Guldheden, Änggården
(Västgötabanans station 1900-1932 Aiga railtransportation 25.svg)[6][13]
Unknown BSicon "exKBHFaq" Urban continuation backward
Mot Brämaregården (13), Biskopsgården (10), Länsmansgården (5, 6)
(Runt Kvarnberget) ↓↔↓1902-1971[5]
Unknown BSicon "uexSTR+l" Unknown BSicon "uxABZq+l" Unknown BSicon "uABZgr+xr"
(Lilla Bommen)*
Unknown BSicon "uexBHF" Urban straight track Urban straight track
Lilla Bommen ↕1971 Ferry.svg
Unused straight waterway Urban stop on track Urban stop on track
Nordstan Aiga railtransportation 25.svg ↕1902
(Kvarnberget)*
Unknown BSicon "uexHST" Urban straight track Unknown BSicon "uWSLg+l" Unknown BSicon "KBHFaq"
Centralstationen Aiga railtransportation 25.svg. Mot Angered (4,9), Bergsjön (7,11), Östra Sjukhuset (1),
(Packhusplatsen)*
Unknown BSicon "uexHST" Unknown BSicon "uABZg+l" Unknown BSicon "uKRZlr+l" Unknown BSicon "uBHFq"
Kålltorp (3), Mölndal (2), Sahlgrenska (13) (Se Östra Göteborg). Lisebergslinien vänder
Brunnsparken ↔↓1902, ↑1971. Hästspv: ←1879-1902, ↓→1880-1902[11]
Unknown BSicon "uexWBRÜCKE1" Urban station on track Unknown BSicon "uWBRÜCKE1" Transverse water
(Centralstationen förenklad. För detaljer, se separat ruta nedan.)
Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uABZq+lr" Unknown BSicon "uKRZr+lr" Unknown BSicon "uSTRr"
Stenpiren ↕2015 Ferry.svg[24]
Urban stop on track Urban straight track Urban straight track
Domkyrkan ↕1902. Hästspv: 1879-1902.[11]
Urban straight track Urban stop on track Urban straight track
Stora Hamnkanalen (ovan)
Grönsakstorget
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Kungsportsplatsen ↕1902. Hästspv: 1880-1902.[11]
Planned waterway Unknown BSicon "uLLSTR2"
Unknown BSicon "uLLSTR2" + Unknown BSicon "uLLSTRc3"
Unknown BSicon "uLLSTRc3"
Planned waterway Unknown BSicon "uLLSTRc1"
Unknown BSicon "uLSTR2+4" + Unknown BSicon "uLLSTRc1"
Unknown BSicon "uLSTR2+4" + Unknown BSicon "uLLSTRc3"
Unknown BSicon "uLLSTRc3"
Planned waterway Unknown BSicon "uLLSTRc1"
Unknown BSicon "uLLSTR+4" + Unknown BSicon "uLLSTRc1"
Unknown BSicon "uLLSTR+4"
Urban straight track Unknown BSicon "uSTR+l" Urban straight with junctions to and from right Urban straight track
Unknown BSicon "uWBRÜCKE1" Transverse water Unknown BSicon "uWBRÜCKE1" Unknown BSicon "uWBRÜCKE1" Unknown BSicon "uWBRÜCKE1"
Rosenlundskanalen, Vallgraven
Mot Långedrag, Majorna (Se Västra Göteborg)←
Unknown BSicon "uKRZr+lr" Unknown BSicon "uHSTq" Urban straight with junctions to and from right Urban straight track Urban straight track
Hagakyrkan ↔ 1902
Järntorget (Förenklad. För detaljer, se Västra Göteborg.) 1902
Urban station on track Urban straight track Urban straight track Urban straight track
Vasa-Viktoriagatan ↕ 1902
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track Urban straight track
Vasaplatsen ↔1902, ↓1911, ↑1914
Urban straight track Unknown BSicon "uSTR+l" Unknown BSicon "uABZqlr" Unknown BSicon "uKRZr+l" Urban straight with junctions to and from right
Handelshögskolan
Urban straight track Urban stop on track Urban straight track Urban stop on track
Valand ←↕ 1902. Hästspv: ↕1880-1902.[11]
Brunnsgatan ↕1902
Urban straight track Urban stop on track Urban straight track Urban straight track
Seminariegatan
Urban straight track Urban stop on track Unknown BSicon "uKRW+l" Unknown BSicon "uKRWr" Urban stop on track
Berzeliigatan
Urban straight track Urban straight track Urban stop on track Unknown BSicon "uKRW+l" Unknown BSicon "uKRWr"
Kapellplatsen (Landala) ↑1911
Urban straight track Urban straight track Urban straight track Urban station on track
Korsvägen ↕1902. Hästspv: ↕1880-1902.[11]
Prinsgatan ↕1902
Urban stop on track Urban straight track Urban straight track Urban straight track Urban continuation backward
Mot Angered (8), Kortedala (6), Centralstation (2,13)(Se Östra Göteborg)
Urban straight track Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uSTRl" Unknown BSicon "uKRZl+r"
→ Mot Torp (5, Lisebergslinien) (Se Östra Göteborg)
Urban straight track Urban straight track Unknown BSicon "uABZg+l" Unknown BSicon "uTUNNEL1q" Unknown BSicon "uABZgr"
(Chalmerstunneln) 2002[25]
Unknown BSicon "uKRWg+l" Unknown BSicon "uKRWr" Urban straight track Urban continuation forward
Mot Mölndal (2,4) ↕1902. Hästspv: ↕1880-1902.[11]
Olivedalsgatan
Urban stop on track Urban stop on track
Chalmers (Landala) ↑1931
Linnéplatsen (Slottsskogen) ↑1902 (1903-65 slutstation för Säröbanan Aiga railtransportation 25.svg[26])
Urban stop on track Unknown BSicon "exKBHFa" Urban stop on track
Wavrinskys Plats (Landala/Guldheden) ↑1937
Unknown BSicon "uWSLgr" Unknown BSicon "exSTR" Unknown BSicon "uWSLgr"
(1962-65 samtrafik med Göteborg-Särö Järnväg[27])
Unknown BSicon "exKRW+l" + Urban straight track
Unknown BSicon "exKRWr" Unknown BSicon "uKRWgl" Unknown BSicon "uKRW+r"
Medicinaregatan
Urban straight track Urban stop on track Urban stop on track
Doktor Fries Torg
Sahlgrenska (Änggården) ↓1904-1948, 2002-[25] t. Linnépl., ↑1945 till Landala
Urban straight track Urban station on track Urban station on track
Guldheden (Doktor Sydows Gata) ↑1953
Linje 13 vänder ↑
Urban straight track Unknown BSicon "uWSLgl" Unknown BSicon "uWSLe"
↑ Linje 10 vänder
Unknown BSicon "uABZgl+l" Urban transverse track Unknown BSicon "uSTRr"
Botaniska Trädgården
Urban stop on track
Unknown BSicon "uKRWl" Unknown BSicon "uKRW+r"
Vagnhallen Slottsskogen. Iordningställd för spårvagnar 2012.[28]
Unknown BSicon "uKDSTa" Urban straight track
(Ursprungligen lokstall från 1903, rälsbusshall 1954?-65 för Säröbanan[29].)
Unknown BSicon "uSTRl" Urban straight with junctions to and from right
Unknown BSicon "exKRWl" + Urban straight track
Unknown BSicon "exKRW+r"
Urban straight track Unused continuation forward
(1962-65 samtrafik med Göteborg-Särö Järnväg[27]. Mot Särö)
Unknown BSicon "uWSLg+l"
Slottsskogen ↓ Linje 3 vänder
Unknown BSicon "uWSLgr"
Urban station on track
Marklandsgatan (Frölundaborg) ↑1962 till Linnéplatsen, ↑1989 till Sahlgrenska[30]
Mot Långedrag ((13)), Majorna (3)
Unknown BSicon "uCONTgq" Urban straight with junctions to and from right
Urban continuation forward
Mot Högsbotorp (2), Frölunda (8), Tynnered (1, 7)
* Spårvägens hållplatser har varierat.
Dessa fanns på 1950-talet.[16][17]
Hästspårvägens sträckning genom
Vasa, Haga, Annedal och Linné:[11]
(Mörkblått: Nuvarande linjer)
(Ljusblått: Hästspårvägen, där den avvek från nuvarande linjer)
Urban stop on track
Domkyrkan ↕1879-1902
Unknown BSicon "uSTR+l" Urban straight with junctions to and from right
Grönsakstorget
Unknown BSicon "uexSTR+l" Unused transverse waterway Unknown BSicon "uexABZq+l" Unknown BSicon "ueABZgr"
Sahlgrensgatan ↔1879-1902
Rosenlundsbron ↕1879-1902
Transverse water Unknown BSicon "uexWBRÜCKE1" Transverse water Unknown BSicon "uWBRÜCKE1"
Viktoriabron ↕1885-1902
Andra Långg. - Södra Allén (Järnt.-Sprängkullsg.) ↔1879-1902
Unknown BSicon "uABZq+lr" Unknown BSicon "uexABZqlr" Urban transverse track Urban straight with junctions to and from right
Parkgatan (Sprängkullsg.-Viktoriag.) ↔1882-1888?
Järntorget
Urban station on track Urban straight track
Viktoriagatan ↕1882-1902
Urban straight track Urban straight track
Urban straight track Unknown BSicon "uexSTR+l" Unknown BSicon "uxABZq+l" Unknown BSicon "uABZqlr"
Urban straight track Unused straight waterway Urban straight track
Sprängkullsgatan ↕1882-1902
Urban straight track Unused straight waterway Urban straight track
Övre Husargatan ↕1882-1902
Unknown BSicon "uABZg+l" Unknown BSicon "uxKRZ" Unknown BSicon "uSTRr"
Slottsskogen (Linnéplatsen) →1882-1902
Unknown BSicon "uTBHFx" Unknown BSicon "uexSTRr"
Centralstationen - Detaljerad spårplan
Från / till Hisingen ↓ ↑
Urban straight track one-way forward Unknown BSicon "uSTRg"
Nordstan
Unknown BSicon "uBHF(R)f" Unknown BSicon "uBHF(L)g"
Urban straight track one-way forward Unknown BSicon "uSTRg" Unknown BSicon "lDAMPF"
Centralstationen
Unknown BSicon "uABZg2" Unknown BSicon "uSTR+c3"
Unknown BSicon "uSTR+c1" Unknown BSicon "uKRZ2+4" Unknown BSicon "uSTR3+l"
Urban transverse track + Unknown BSicon "NULgq"
Unknown BSicon "uSTR+r"
Unknown BSicon "uSTR+c2"
Unknown BSicon "uKRZ3+1" + Unknown BSicon "uSTRc2"
Unknown BSicon "uABZl+34" Unknown BSicon "uSTR+r" Urban straight track
Unknown BSicon "uABZg+1"
Unknown BSicon "uABZg+1" + Unknown BSicon "uSTRc4"
Unknown BSicon "uSTRc4" Urban straight track Urban straight track
Hotell Eggers
Urban straight track one-way forward Unknown BSicon "uSTRg" Unknown BSicon "BUILDING" Unknown BSicon "ueBHF(R)f" Unknown BSicon "uSTRg"
Unknown BSicon "uSPLa" Urban straight track Unknown BSicon "ukSTR3" Urban straight track
Till Brunnsparken, Norra Hamngatan ←
Unknown BSicon "uvKRZ" Unknown BSicon "uKRZl" Unknown BSicon "ukABZq1"
Unknown BSicon "uBHF(L)gq" + Unknown BSicon "ukSTRc4"
Unknown BSicon "uABZg+r"
Unknown BSicon "uvSTR-ABZgl" Unknown BSicon "uKRZ" Unknown BSicon "uvSTR+r-STR+l" Unknown BSicon "uBHF(L)gq" Unknown BSicon "uABZql"
← Från östra Göteborg
Från Brunnsparken, Norra Hamngatan →
Unknown BSicon "uvKRZ" Unknown BSicon "uKRZr" Unknown BSicon "uvABZg+r-STR"
Unknown BSicon "uvSHI1l"
Urban straight track + Unknown BSicon "uSHI1c3"
Unknown BSicon "uvSTRlo-STR" Unknown BSicon "uBHF(R)fq" Unknown BSicon "uSHI4rq"
Unknown BSicon "uABZg+l" + Unknown BSicon "uSTR~L"
Unknown BSicon "uKRZ" + Unknown BSicon "uSTR~R"
Unknown BSicon "uv-STRr" Unknown BSicon "uSHI4+lrq"
→ Till östra Göteborg
Urban straight track one-way forward + Unknown BSicon "uBS2c1"
Urban straight track + Unknown BSicon "BRIDGEq" + Unknown BSicon "uSTRl+4h" + Unknown BSicon "ukSTRc2"
Unknown BSicon "ukABZq+3" Unknown BSicon "uBHF(R)fq" Unknown BSicon "uSHI4lq"
Unknown BSicon "uhKRZWae(Rr)" Unknown BSicon "ukABZg+1" Transverse water Transverse water Transverse water
Vallgraven
Till Brunnsparken, Södra Hamngatan ←
Unknown BSicon "uSTRr" Unknown BSicon "uSTRg"
Från Brunnsparken, Södra Hamngatan →
Unknown BSicon "uSTRfq" Unknown BSicon "uSTRr"

Gatuspår i Haga och VasastadenRedigera

Spårvagnarna går i särskilda kollektivkörfält med gatukorsningar, ibland blandat med biltrafik.

Linje 6, 7, 8 och 13 via Sahlgrenska, Linje 10 mot GuldhedenRedigera

Linjen går delvis på egen banvall med gatukorsningar, men inte Vasaplatsen–Wavrinskys plats och väster om Sahlgrenska som är rent gatuspår med bilar. Den 1 km långa Chalmerstunneln mellan Aschebergsgatan vid Chalmers och Södra Vägen öppnades år 2000. Före år 1989 var Sahlgrenska en ändstation, men då öppnades linjen västerut.

Långt tidigare fanns det en enkelspårig förbindelse mellan Övre Husargatan och Sahlgrenskas norra entré, då Sveriges kortaste spårvägslinje med sina 900 meter. Det var linje 6 med gula skyltar som startade samma dag som Änggården införlivades med Göteborg, den 1 januari 1904. Linjen hette Änggårdslinjen, men kallades av göteborgshumorn för "blindtarmen". Denna linje gick mot färdriktningen! med högertrafik i den norra körbanan i Per Dubbsgatan. Linjen hade två motorvagnar, och de bytte färdriktning cirka 150 gånger dagligen. År 1942 förlängdes linjen med 200 meter till Sahlgrenskas nya (södra-)entré vid Guldhedsgatan.

Linje 7 förlängdes den 12 januari 1945 från Wavrinskys plats till Sahlgrenskas norra entré. På sidorna hade vagnarna fortfarande kvar skyltarna "Kviberg—Centralstationen—Landala", då man ännu inte hade hittat något ord som täckte begreppen Landala och Sahlgrenska på samma gång. Framtill angavs dock "Sahlgrenska" som destination. Den första ordinarie turen avgick från Kviberg kl. 11.22 och alla vagnarna på linjen hade dagen till ära flaggprytts.[31] Linje 6 och 7 kom under en tid att gå parallellt den korta sträckan mellan entréerna. Linje 6 kom snabbt att förlora sina passagerare, då 7:an förlängdes till Sahlgrenska och det gick snabbare från centrum till sjukhuset med linje 7. Den 16 september 1948 upphörde linje 6, och ersattes med buss 51 dagen därpå.[32][33]

Senare har Änggårdslinjen återuppstått, som ett delprojekt i Kringen.

Linjenätets utvecklingRedigera

Vid årsskiftet 1902-1903 fanns vagnhallar på Stampen och i Majorna samt spårvägslinjerna:

  • Blå linje: Majorna - Viktoriabron - Västra Hamngatan - Redbergslid (Olskrokstorget)
  • Grön linje: Majorna - Viktoriabron - Västra Hamngatan - Getebergsäng
  • Röd linje: Redbergslid - Brunnsparken - Getebergsäng
  • Ringlinjen vit: Drottningtorget - Lilla Bommen - Västra Hamngatan Annedal - Slottskogen - Järntorget - Valand - Drottningtorget.[34]
 • 1903 öppnades en linje till Linnéplatsen (Säröbanans station) och 1904 upp till Sahlgrenska.
 • 1903-1905 - Linjenätets medellängd var under perioden 34,38 kilometer.
 • 1905 öppnades en linje till Kviberg.
 • 1906-1910 - Linjenätets medellängd var under perioden 54,52 kilometer.[35]
 • 1907 öppnades spårväg från Getebergsäng ner till Mölndal, liksom Långedragslinjen med ny spårväg från Majorna till Långedrag och 1908 till Saltholmen.
 • 1911 - Linjenätets längd var vid årets slut 64,65 kilometer.
 • 1912 - Linjenätets längd var vid årets slut 65,15 kilometer.
 • 1913 - Linjenätets längd var vid årets slut 65,09 kilometer.
 • 1914 - Linjenätets längd var vid årets slut 65,30 kilometer.
 • 1915 - Linjenätets längd var vid årets slut 66,75 kilometer.
 • 1916 - Linjenätets längd var vid årets slut 66,75 kilometer.
 • 1917 - Linjenätets längd var vid årets slut 67,09 kilometer.
 • 1918 - Linjenätets längd var vid årets slut 61,35 kilometer.
 • 1919 - Linjenätets längd var vid årets slut 56,11 kilometer.
 • 1920 - Linjenätets längd var vid årets slut 57,15 kilometer.[36]
 • 1921-1925 - Linjenätets medellängd var under perioden 70,14 kilometer.
 • 1926-1930 - Linjenätets medellängd var under perioden 79,09 kilometer.
 • 1931 - Linjenätets längd var vid årets slut 83,25 kilometer.
 • 1932 - Linjenätets längd var vid årets slut 87,37 kilometer.[35]
 • 1939 - Götaälvbron till Hisingen byggdes 1939. Spårväg öppnades till Hjalmar Brantingsplatsen 1940, och vidare till Gropegårdsgatan (Lundby Egnahem) 1944.
 • 1948 - Linjenätets längd var vid årets slut 89,64 kilometer.
 • 1949 - Den 16 april ändrades linje 3:s ändstation till den nyanlagda slingan vid Härlanda. Den 16 juni ändrades sträckningen av linjerna 3 och 5, så att linje 5 från Härlanda gick på den nyanlagda spårvägssträckningen till Vidkärr och linje 3 och linje 5:s tidigare sträcka mellan Härlanda och Kålltorp. Linjenätets längd var vid årets slut 90,52 kilometer.[37]
 • 1950 - Den 11 september utökades linje 4 från Elisedal till Krokslätt. Linjenätets längd var vid årets slut 91,22 kilometer.[38]
 • 1951 - Den 26 april öppnades den nya linjesträckningen Örgryte—Kålltorp för trafik. Linjenätets längd var vid årets slut 93,65 kilometer.[39]
 • 1952 - Linjenätets längd var vid årets slut 80,57 kilometer.
 • 1953 - Extravagnarna till och från Säröbanans station som gått i flera år, drogs in den 18 mars. En ny spårvägsslinga vid Liseberg togs i bruk den 24 april. Den nya spårvägssträckningen till Södra Guldheden öppnades den 13 juni. Linjenätets längd var vid årets slut 80,64 kilometer.[40]
 • 1954 - Den 1 juli slogs linjerna 1 och 2 ihop till en linje, benämnd linje 1, med sträckning: Vidkärr—Centralstationen—Slottsskogen—Lilla Bommen—Lundby Egnahem. Den 4 september flyttades ändstationen från Lundby Egnahem till Brämaregården. Den 1 juli fick linje 5 ny linjesträckning: Lundby Egnahem—Centralstationen—Torp. Den 24 augusti fick linje 1 ny linjesträckning, till och från Lundby: Vasaplatsen—Vasagatan i stället för Södra Larmgatan—Viktoriabron. Linjenätets längd var vid årets slut 79,34 kilometer.[41]
 • 1955 - Spåranläggningen till Bräcke blev klar, med 4 966 meter enkelspår. Linjenätets längd var vid årets slut 69,02 kilometer.[42]
 • 1956 - Spårvägstrafiken på linje 7 mellan Bellevue och Kviberg upphörde den 25 januari. En ny spårvägsslinga togs i bruk vid Linnéplatsen den 8 juni, då linje 1 delades upp i två linjer: linje 1 Linnéplatsen—Centralstationen—Vidkärr och linje 2 Linnéplatsen—Lilla Bommen—Brämaregården. Linjenätets längd var vid årets slut 68,80 kilometer.[43]
 • 1957 - Linjen Bellevue—Kortedala öppnades den 20 maj. Den 19 maj flyttades vändslingan för linje 5 i Lundby från Volvo till Eketrägatan, vilket förlängde linjen med cirka 500 meter. Linjenätets längd var vid årets slut 72,27 kilometer.[44]
 • 1958 - Linjenätets längd var vid årets slut 70,60 kilometer. Antalet spårvagnar var 298 och bussar (inklusive trådbussar) 215. Antalet passagerare var 71,3 miljoner för spårvagnarna och 22,1 miljoner för bussarna.[45]
 • 1959 - Linje 5 utsträcktes den 15 juni från Eketrägatan till Väderilsgatan i Biskopsgården. Linjenätets längd var vid årets slut 71,55 kilometer.[46]
 • 1960 - Linje 2 utsträcktes den 6 maj till Wieselgrensplatsen, vilket förlängde linjen med 650 meter. Linjenätets längd var vid årets slut 73,08 kilometer.[47]
 • 1961 - Linjenätets längd var vid årets slut 73,08 kilometer.[48]
 • 1962 - Linje 2 förlängdes den 9 april från Linnéplatsen till Frölundaborg. Den 12 juni förlängdes linje 3 från Högsbogatan till Frölundaborg. Trafiken på linje 1 framfördes samtidigt under högtrafik till Frölundaborg. Linjenätets längd var vid årets slut 78,70 kilometer.[49]
 • 1964 - Spårvägstrafiken till Västra Frölunda öppnades den 16 mars genom att linje 2 förlängdes från Marklandsgatan till Västra Frölunda med första påstigningsplats vid Orgelgatan, då Frölunda torg ännu ej var klart. Linje 5 utsträcktes på Hisingen till Länsmansgården den 7 december. Linje 7:s trafik i Riddaregatan upphörde och linjen framfördes från den 30 december i Redbergsvägen—Ånäsvägen—Storkgatan. Linjenätets längd var vid årets slut 90,605 kilometer.[50]
 • 1965 - Linjenätets längd var vid årets slut 91,685 kilometer.[51]
 • 1966 - Linje 2 utsträcktes den 13 juni till Tynnered, och den 3 oktober utsträcktes linje 3 från Marklandsgatan till Frölunda torg. Linjenätets längd var vid årets slut 96,060 kilometer.[52]
 • 1967 - Linjenätets längd var vid årets slut 96,010 kilometer.[53]
 • 1968 - Linje 6 tillkom den 4 november på sträckan Aprilgatan—Väderilsgatan. Linjenätets längd var vid årets slut 105,415 kilometer.[54]
 • 1969 - Spårvägslinje 8 tillkom den 27 januari, sträckan PolhemsplatsenAlelyckan och den 1 december utsträcktes samma linje till Hjällbo. Linjenätets längd var vid årets slut 113,315 kilometer.[55]
 • 1970 - Linjenätets längd var vid årets slut 115 kilometer.[56]
 • 1972 - Spårvägslinjerna längd var 115 kilometer. Vagnparken bestod av 565 spårvagnar och bussar. År 1971 befordrades 84,4 miljoner passagerare i linjetrafiken.[57]
 • 1978 - Spårvägslinjerna längd var 131 kilometer. Vagnparken bestod av 640 spårvagnar och bussar. År 1977 befordrades 84 miljoner passagerare i linjetrafiken.[58]
 • 1984 - Spårvägslinjerna längd var 132 kilometer. Vagnparken bestod av 314 spårvagnar och 326 bussar. År 1983 befordrades 97,2 miljoner passagerare i linjetrafiken.[59]
 • 1989 - Spårvägslinjerna längd var 115 kilometer. Vagnparken bestod av 253 spårvagnar och 288 bussar. År 1988 befordrades 84,5 miljoner passagerare i linjetrafiken.[60]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Västtrafiks tidtabell
 2. ^ Statistisk årsbok : Göteborg 1968, [Sextioåttonde årgången], utgiven av Göteborgs stads statistiska kontor 1968 s. 126
 3. ^ Forsberg, Anders (2011). Trafikminnen. 2, Angeredsbanan. TNF bok ; 111. Saltsjöbaden: Trafik-nostalgiska förlaget. Libris länk. ISBN 978-91-86275-67-9 (inb.)  s. 79
 4. ^ Ringlinien: publikation från Spårvägssällskapet Ringlinien. Göteborg: Spårvägssällskapet Ringlinien. 1981-. Libris länk  4/2014, s. 15. Med karta.
 5. ^ [a b c d] Siffrorna anger byggnadsår och är när ej annat anges hämtade från Hammarsson, Zeppelinare, Limpor och Mustanger, Stenvalls 1979, s. 342
 6. ^ [a b c] Järnvägsdaga. Svenska Järnvägsklubben 1992. S. 198-199.
 7. ^ Forsberg, Linje 7, Trafiknostalgiska Förlaget, Spårvägssällskapet Ringlinien 2006, s. 6, 28, 54-56
 8. ^ Forsberg, Ringlinien med Linje 1 och Linje 2, Trafiknostalgiska Förlaget, Spårvägssällskapet Ringlinien 2005, s. 42
 9. ^ [a b] My Newsdesk. Läst 11 april 2014.
 10. ^ Forsberg, Anders (2011). Trafikminnen. 2, Angeredsbanan. TNF bok ; 111. Saltsjöbaden: Trafik-nostalgiska förlaget. Libris länk. ISBN 978-91-86275-67-9 (inb.)  s. 18-21
 11. ^ [a b c d e f g h i j k l m n] Hammarson 1979, Forsberg 2004.
 12. ^ Forsberg, Anders (2011). Trafikminnen. 2, Angeredsbanan. TNF bok ; 111. Saltsjöbaden: Trafik-nostalgiska förlaget. Libris länk. ISBN 978-91-86275-67-9 (inb.)  s. 64-67
 13. ^ [a b] Järnvägsdata med trafikplatser. Svenska Järnvägsklubben 2009. S.311-313
 14. ^ Facebook: Foton. Läst 14 maj 2014.
 15. ^ Forsberg, Linje 7, Trafiknostalgiska Förlaget, Spårvägssällskapet Ringlinien 2006, s. 50
 16. ^ [a b c] Göteborgs Spårvägar: Minneslista, Tidtabeller, Gatu- och Personalregister, 1950.
 17. ^ [a b c] Göteborgs Spårvägars Turistkarta över Göteborg 1959.
 18. ^ ”Nu startar bygget av Munkebäckslänken”. vasttrafik.se. 24 augusti 2012. http://www.mynewsdesk.com/se/vasttrafik/pressreleases/nu-startar-bygget-av-munkebaeckslaenken-787322. Läst 27 december 2014. 
 19. ^ ”Trafikförändringar uppdelat på linjer”. Västtrafik. http://www.vasttrafik.se/#!/Reseinformation/host2012/trafikforandringar-den-9-december--linje-for-linje/. Läst 27 december 2014. 
 20. ^ Ringlinien: publikation från Spårvägssällskapet Ringlinien. Göteborg: Spårvägssällskapet Ringlinien. 1981-. Libris länk  4/2005, s. 12-18
 21. ^ K2020 Förslag till målbild - Diskussionsunderlag, juni 2005 Noia 64 mimetypes pdf.png PDF läst 2009-03-14]
 22. ^ [a b c d] Göteborgs Spårvägars Turistkarta över Göteborg 1959. På kartan markeras hållplats vid detta torg/gata, men hållplatsnamn anges ej. Bättre källa behövs alltså.
 23. ^ Göteborgs stad: "Vi bygger spårvagnshall på Ringön" Läst 2018-11-02
 24. ^ Göteborgs stad: Spårväg Skeppsbron. Läst 20 aug 2013.
 25. ^ [a b] Forsberg, Linje 7, Trafiknostalgiska Förlaget, Spårvägssällskapet Ringlinien 2006, s. 48-50
 26. ^ Järnvägsdata med trafikplatser. Svenska Järnvägsklubben 2009. S. 79.
 27. ^ [a b] Järnvägsdata med trafikplatser. Svenska Järnvägsklubben 2009. S. 80.
 28. ^ Ringlinien: publikation från Spårvägssällskapet Ringlinien. Göteborg: Spårvägssällskapet Ringlinien. 1981-. Libris länk  1/2013
 29. ^ Rosengren, Edström, Thulin. Säröbanan. Spårvägssällskapet Ringlinien och Trafiknostalgiska förlaget 2005. S. 11-14, 55.
 30. ^ Forsberg, Linje 7, Trafiknostalgiska Förlaget, Spårvägssällskapet Ringlinien 2006, s. 44
 31. ^ "Guldhedslinjen invigd i dag: Blir huvudlinje för resenärer till Sahlgrenska," GP, 12 januari 1945.
 32. ^ Linje 7, Anders Forsberg, Trafik-Nostalgiska Förlaget, Stockholm 2006 ISBN 91-85305-18-9, s. 23f.
 33. ^ GP, 12 januari 1984, "Sexan – fasans linje."
 34. ^ Göteborgs Spårvägar 1879-1979: en historik, Göteborgs Spårvägar 1979, s. 2
 35. ^ [a b] Statistisk Årsbok för Göteborg 1933, red. Werner Göransson, Göteborgs stads statistiska byrå 1933, s. 156
 36. ^ Statistisk Årsbok för Göteborg 1923, red. Werner Göransson, Göteborgs stads statistiska kontor 1923, s. 188
 37. ^ Årsberättelse över Göteborgs spårvägar 1949, Göteborg 1950, s. 2f
 38. ^ Årsberättelse över Göteborgs spårvägar 1950, Göteborg 1951, s. 2
 39. ^ Årsberättelse över Göteborgs spårvägar 1951, Göteborg 1952, s. 3
 40. ^ Årsberättelse över Göteborgs spårvägar 1953, Göteborg 1954, s. 2f
 41. ^ Årsberättelse över Göteborgs spårvägar 1954, Göteborg 1955, s. 2ff
 42. ^ Årsberättelse över Göteborgs spårvägar 1955, Göteborg 1956, s. 2f
 43. ^ Årsberättelse över Göteborgs spårvägar 1956, Göteborg 1957, s. 2ff
 44. ^ Årsberättelse över Göteborgs spårvägar 1957, Göteborg 1958, s.
 45. ^ Statistisk Årsbok för Göteborg 1959, red. Alvar Westman, Göteborgs stads statistiska byrå 1959, s. 231.
 46. ^ Årsberättelse över Göteborgs spårvägar 1959, Göteborg 1960, s. 2f
 47. ^ Årsberättelse över Göteborgs spårvägar 1960, Göteborg 1961, s. 2f
 48. ^ Årsberättelse över Göteborgs spårvägar 1961, Göteborg 1962, s. 4
 49. ^ Göteborgs spårvägar — årsberättelse 1962, Göteborg 1963, s. 1f
 50. ^ Göteborgs spårvägar — årsberättelse 1964, Göteborg 1965, s. 2f
 51. ^ Göteborgs spårvägar — årsberättelse 1965, Göteborg 1966, s. 12
 52. ^ Göteborgs spårvägar — årsberättelse 1966, Göteborg 1967, s. 3ff
 53. ^ Göteborgs spårvägar — årsberättelse 1967, Göteborg 1968, s. 14
 54. ^ Göteborgs spårvägar — årsberättelse 1968, Göteborg 1969, s. 3, 14
 55. ^ Göteborgs spårvägar — årsberättelse 1969, Göteborg 1970, s. 2, 14
 56. ^ Statistisk årsbok för Göteborg 1971, Olle Strandh, Margit Larsson, Göteborgs Stadskontor 1971, s. 138
 57. ^ Göteborgs kommunalkalender 1972, [årgång XXXXIV] red. Gunnar Bergsten, utgiven av Göteborgs stadskansli, Göteborg 1972, s. 78.
 58. ^ Göteborgs kommunalkalender 1978, [årgång L], utgiven av Göteborgs Stadskansli 1978, s. 80.
 59. ^ Göteborgs kommunalkalender 1984, [årgång 56] Gunnar Bergsten, utgiven av Göteborgs Stadskansli 1984, s. 79ff.
 60. ^ Göteborgs kommunalkalender 1989, [årgång 61], Lise Blomqvist, utgiven av Göteborgs Stadskansli 1989, s. 75.