Göta studentkår

studentkår vid Göteborgs universitet
För andra betydelser, se Göta.

Göta studentkår är en studentkår vid Göteborgs universitet och Sveriges andra största studentkår, räknat i antalet representerade helårsstudenter.[2]

Göta studentkår
           
LärosäteGöteborgs universitet
OrtGöteborg, Sverige
Antal medlemmar4482[1]
Bildad2010
ValsystemFullmäktige
KårtidningSpionen (genom GUS)
Medlem iSFS, GUS och GFS
WebbplatsGöta studentkår

Göta studentkårs syfte är att: tillvarata, främja och bevaka sina representerade studenters intressen i utbildningsfrågor. Göta studentkår ska också tillvarata, främja och bevaka sina medlemmars intressen i sociala frågor som rör medlemmarnas studiesituation. [3]

Göta studentkår bildades 2010 genom en sammanslagning av Filosofiska Fakulteternas Studentkår, Utbildningsvetenskapliga Studentkåren vid Göteborgs universitet och Haga Studentkår. Kårens historia kan spåras till 1891 då Göteborgs Högskolas studentförening grundades. Göta studentkår är den största kåren vid Göteborg universitet och representerar samtliga studenter vid Göteborgs universitet inom humanistiska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteten, IT-fakulteten samt studenter vid lärarutbildningsnämnden, vilket totalt ger cirka 18 528 representerade helårsstudenter. Göta studentkår tilldelades av Göteborgs universitets styrelse kårstatus den 29 april 2010.[4]

OrganisationEdit

 
Studenternas hus, Götabergsgatan 17, Göteborg, säte för Göta studentkår. Uppfört av Göteborgs Högskolas Studentkår 1932.

Göta studentkårs högsta beslutande organ är fullmäktige. [2] Fullmäktige består av 21 ledamöter som väljs genom direkta val där alla Göta studentkårs ordinarie medlemmar har rösträtt.

SektionerEdit

Göta studentkår representerar studenter på grundnivå, avancerad nivå och doktorander vid fem av Göteborgs Universitets fakulteter och organisatoriskt är verksamheten indelad i sektioner motsvarande dessa fakulteter. [5] Vid sektionerna finns en lokal sektionsstyrelse vilken bland annat utser studentrepresentanter på fakultetsnivå och organiserar studenterna inom fakulteten. Vid respektive sektion finns även student- och doktorandgrupper där medlemmar som studerar inom samma institution, program, ämne eller motsvarande organiseras för att bedriva utbildningsbevakning för studenterna de representerar och/eller arrangera sociala aktiviteter för medlemmar och övriga studenter.

Sektionerna är följande:

 • Göta studentkårs humanistsektion, kontor på Renströmsgatan 6, Humanisten.
 • Göta studentkårs IT-sektion, kontor på vån 4, Patriciahuset, Lindholmen.
 • Göta studentkårs naturvetarsektion, kontor på Geovetarcentrum.
 • Göta studentkårs samhällsvetarsektion, kontor på Sprängkullsgatan 19, Campus Haga.
 • Göta studentkårs utbildningsvetenskapliga sektion, kontor på Pedagogen, hus A.

KårföreningarEdit

Till Göta studentkår finns knutet ett antal fristående föreningar genom särskilt avtal, benämnda kårföreningar. Organiseringen av kårföreningarna har genom åren varierat, men sedan 2011 krävs att alla kårföreningar är egna juridiska personer och att de uppfyller vissa villkor, så som att en viss andel av deras medlemmar ska vara medlemmar i Göta studentkår. Det finns över 20 kårföreningar vid Göta studentkår[6], bland annat:

HistorikEdit

FFS historiaEdit

Detta avsnitt är en sammanfattning av Filosofiska Fakulteternas Studentkår

I samband med grundandet av Göteborgs högskola 1891 bildades den frivilliga studentföreningen Göteborgs Högskolas Studentförening, en frivillig studentförening vid Göteborgs högskola. Vid kårobligatoriets införande 1907 upplöstes studentföreningen och ersattes av Göteborgs Högskolas Studentkår (GHS). Göteborgs högskolas studentkår verkade som studentkår från 18 februari 1907,[7] till 1954.

1954 bildades Göteborgs universitet och samtidigt skapades studentkåren Göteborgs Universitets Studentkår (GUS). Göteborgs Högskolas Studentkår ombildades samtidigt till studentförening (fakultetsförening) vid universitetets filosofiska fakultet, med namnet Filosofiska Fakultetens Studentförening. Då den filosofiska fakulteten vid universitetet delades upp i flera fakulteter 1961 ändrades namnet till Filosofiska Fakulteternas Studentförening. Fakultetsföreningarna övertog allt mer av studentkårens funktioner och Göteborgs Universitets Studentkår upphörde i praktiken som organisation under 1970-talet. Då den nya studentkårsförordningen trädde i kraft 1983 ansökte Filosofiska Fakulteternas Studentförening om kårstatus och då Göteborgs Universitets studentkårer inte gjorde detta upphörde organisationen. Under kommande decennier växte och förändrades universitetet och när Filosofiska Fakulteternas upphörde för att bilda Göta studentkår representerade FFS från hela eller delar av fem olika fakulteter.

SLUGs historiaEdit

Tidiga elevsammanslutningar fanns vid lärarutbildningar i Göteborg, bland annat den frivilliga elevkåren Göteborgs Folkskoleseminariums elevkår. 1962 bildades Lärarhögskolan i Göteborg och samtidigt bildades den obligatoriska studentkåren Lärarhögskolans i Göteborg studentkår. Vid lärarhögskolans införlivande i Göteborgs universitet 1977 bytte studentkåren namn till Elevkåren vid Göteborgs universitet i Mölndal och fortsatte att organisera de utbildningar som tidigare varit placerade vid lärarhögskolan. Flera mindre kårer införlivades i Elevkåren vid Göteborgs universitet i Mölndal, såsom Elevkåren vid institutionen för förskollärarutbildning 1983, Elevkåren vid institutionen för vårdlärarutbildning 1985/1986 och Studentkåren vid institutionen för slöjd och hushållsvetenskap 1989/90. Kåren bytte namn till Studentkåren för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet (SLUG) vid årsskiftet 1989/1990. Då fakulteten bytte namn till Utbildningsvetenskapliga fakulteten ändrades även kårens namn vid årsskiftet 2000/2001 till Utbildningsvetenskapliga Studentkåren vid Göteborgs Universitet, men förkortningen SLUG behölls.

Hagas historiaEdit

Detta avsnitt är en sammanfattning av Haga Studentkår

1944 började socionomutbildningen i Göteborg och kallades då socialinstitut. Samtidigt bildades en studentkår för studenterna vid socialinstitutet. 1963 bytte socialinstituten namn till socialhögskolor och medlemskap i studentkåren blev då obligatoriskt. 1977 införlivades socialhögskolan i Göteborgs universitet. Kåren bytte 1983 namn till Studentkåren vid institutionerna för förvaltningshögskolan och Socialt Arbete vid Göteborgs Universitet (SIFS-GU). Studenter vid Programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor införlivades i kåren 1997 (från att tidigare ha organiserats av FFS) och kåren bytte även namn till Haga Studentkår. 1999 införlivades institutionen för social omsorg vid Göteborgs universitet i Institutionen för Socialt arbete och i samband med detta övertog Haga Studentkår organiseringen av dessa studenter. 2004 införlivades journalisternas studentkår SKJUT i Haga Studentkår.

PresidialerEdit

Verksamhetsår Kårordförande Vice kårordförande

(Fram till VÅ 2018/19: vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor)

Organisationssekreterare

(Fram till VÅ 2018/19: vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor)

2018/19 Axel Andersson Jesper Jacobsson Anneli Arohlén
2017/18 Nora Myrne Widfors Jesper Anttila Piroska Osváth
2016/17 Ellinor Alvesson Jonathan Thor Hektor Löfgren (2016-07-01 - 2016-10-22)

Sara Bergh (2017-01-01 - 2017-06-30)

2015/16 Peter Wejmo Lina Olofsson Ebba Jacobsson
2014/15 Daniel Brandt Åsa Hansson Michael Wysocki
2013/14 Rebecka Vilhonen Malin Roos Henry Drefeldt
2012/13 Klas Kärngren Sandra Schriefer Emma Åberg
2011/12 Suzanne Green Tobias Olausson Karolina Lioliou
2010/11 Emelie Arnesson Marie Norman Niklas Aronsson

KällorEdit

 1. ^ Göta studentkårs kårvalsprotokoll 2019, 2019-04-23, Göta studentkår. Läst 2 maj 2019
 2. ^ [a b] Göta studentkårs stadga, 2016-05-26, Göta studentkår. Läst 27 oktober 2011
 3. ^ Mandatfördelning SFSFUM 2012 Sveriges Förenade Studentkårer . Läst 23 mars 2011 Arkiverad 4 februari 2015 hämtat från the Wayback Machine.
 4. ^ ”2010 - Protokoll”. Göteborgs universitet. Arkiverad från originalet den 25 maj 2012. https://archive.is/20120525023358/http://www.rk.gu.se/sekretariat/protokoll/styrelseprotokoll/foredragningslistor__beslutsunderlag_protokoll/2010/. 
 5. ^ ”Om Göta studentkår”. Göta studentkår. http://www.gotastudentkar.se/detta-ar-karen/. 
 6. ^ ”Kårföreningar | Göta studentkår”. www.gotastudentkar.se. Arkiverad från originalet den 20 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160820183332/http://www.gotastudentkar.se/detta-ar-karen/karforeningar. Läst 29 juli 2016. 
 7. ^ Göteborgs Högskolas studenter 1891 - 1916, [Biografisk matrikel], utgiven av Erland Långström och Gustaf Stern, N. P. Pehrssons förlag, Göteborg 1916 s. 5, 191