Gås Anders-medaljen var en utmärkelse utdelad till spelmän, av spelmän 1950 till 1963. Initiativtagare och formgivare var konstnären Bror Hjorth.

När Bror Hjorths staty av spelmannen Anders Ljungqvist avtäcktes 1944 vid Björklinge kyrka, hade Bror Hjorth bjudit in ett femtontal uppländska spelmän med Hjort Anders Olsson i spetsen. Som ett minne av invigningen tilldelades spelmännen en medalj i förgylld brons, formgiven av Bror Hjorth, med en bild av Gås-Anders på ena sidan och av Hjort Anders på den andra.

År 1949 sammanslöt sig tio av dessa spelmän till Gås Andersnämnden, verkande inom Uplands spelmansförbund, för att fortsätta att dela ut medaljen till andra spelmän i Uppland. De tio var August Bohlin, Gustaf Jernberg, Johan Olson, Herbert Jernberg, Anton Jernberg, Leonard Larsson (Viksta-Lasse), Oskar Larsson, Eric Sahlström, Ivar Tallroth och Sven Tallroth. Bror Hjorth var extra medlem. Nämnden kan ses som en protest mot att Zornmärkets jury inte var spelmän, och att guldmärket ofta delades ut till folk som inte var spelmän. 1949 delades medaljen i silver ut till Vilhelm Gelotte, Ernst Hägg, Olle Jansson och Arthur Tallroth. Året därpå frigjorde man sig från alla spelmansförbund, eftersom man ansåg att dessas förkärlek för stora spelmanslag var förkastlig, och inte gynnade solospelet. Man utökade också instrumentariet från fiol och nyckelharpa till att också omfatta kohorn, bockhorn, spilåpipa och kölning, och utökade till att omfatta hela landet, inte bara Uppland. Fordringarna för medaljen formulerades så att man behövde ha den musikaliska gammellåten i sin repertoar, och att man framförde den med konstnärlig gestaltning och äkthet. Sålunda utdelades följande medaljer under åren:

1950 Gössa Anders Andersson, Orsa, fiol
1951 Nils Agenmark, Stockholm, fiol
1952 Olle Falk, Offerdal, fiol
1954 Evert Åhs, Älvdalen, fiol
1955 Karin Edvardsson Johansson, Sörsjön, Dalarna, kölning
1955 Anna Karlsson, Högstrand, Dalarna, kölning
1955 Elin Lisslass, Högstrand, Dalarna, kölning
1956 Ture Gudmundsson, Leksand, kohorn, bockhorn, spilåpipa
1957 Påhl Olle (Dyrsmeds Olof Olsson), Rättvik, fiol
1959 Teddy Lindfors, Österbotten, Finland, fiol
1959 Ivar Holmström, Österbotten, Finland, fiol
1959 Erik Johan Lindvall, Österbotten, Finland, fiol
1960 Anton Högerberg, Ånge, fiol
1961 Ingvar Norman, Säter, fiol
1962 Svante Pettersson, Gotland, fiol
1963 Päkkos Gustaf, Bingsjö, fiol
1963 Röjås Jonas Eriksson, Boda, fiol

1956 invaldes Olle Jansson, Ole Hjorth, Nils Agenmark och Artur Tallroth i Gås Andersnämnden. 1963 beslöt man att upphöra med utdelningen, eftersom man ansåg sig ha fullgjort sin uppgift: Zornmärkesjuryn innehöll nu också spelmän, och Zornmärket i guld utdelades enbart till spelmän. Således liknande kriterier som för Gås Andersmedaljen. Dessutom hade televisionen börjat visa spelmän i sina program, vilket visade att folkmusiken var erkänd som musik.

ReferenserRedigera

Hjorth, Bror: GåsAndersnämnden och GåsAndersmedaljen. 1963 nr 2/3 i Hembygden: organ för Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Stockholm: Svenska ungdomsringen för bygdekultur. 1923-. Libris 8261470 

Björklinge hembygdsförening (https://bjhf.kulturhotell.se/items/show/1415)

Numis Bids: https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=1896&lot=703