Fyrtornet på Faros var ett fyrtorn på ön Faros utanför Alexandrias hamn, Egypten. Det var det av de sju underverken som efter Cheopspyramiden klarade sig längst. Det byggdes av Sostratos från Knidos omkring 280 f.Kr. på order av Ptolemaios I som var en av Alexander den stores generaler som efter dennes död blev Soter (som betyder frälsare eller kung) av Egypten. Byggnadsverket skadades av jordbävningar 1303 och 1323, och 1480 var det totalt försvunnet, då Egyptens sultan Qa'it Baj använt resterna till att bygga ett närliggande fort, i det så kallade Atlanten.

Handmålad gravyr av Maerten van Heemskerck

Ordet faros har givit namn åt ordet fyrfranska, spanska, italienska och hebreiska. Även det franska ordet för bilstrålkastare har lånats av Faros.

Det är omtvistat hur högt tornet var. Några uppger att det var 150 meter högt och syntes 10 km bort. Andra uppger höjden till omkring 70 meter. Forskare har genom att använda sig av Sostratos berättelse, vilken angav höjd i förhållande till fartyg, beräknat höjden till omkring 120 meter.

Under den tid då tornet var en fyr reflekterade en spegel solljuset under dagen och på natten var en eld synlig i mörkret. Romerska mynt från myntverket i Alexandria visar en staty av Poseidon på toppen.

Den anses även vara modellen för minareterna vid moskéer, där ordet "minaret" är en direkt översättning ifrån arabiskans "fyrtorn" eller "ljusplats".

Den tyske forskaren Herman Thiersch studerade källor från antiken och gav ut ett stort verk, "Faros", 1909. Han beskrev tre nivåer i konstruktionen - en fyrkantig bas, en åttakantig mittsektion och en cirkelrund överdel. Väggarna lutade svagt inåt, och en spiralformad ramp ledde till toppen. År 1994 undersökte dykare Alexandrias östra hamn och fann hundratals stora klippblock som kan komma från fyrtornet. Myndigheterna har nu avsatt området som en undervattenspark.[1]

Det finns planer på att återuppbygga fyrtornet.[2]

ReferenserRedigera

  1. ^ A till Ö genom historien. Fantastiska byggnadsverk och städer, kort 30.
  2. ^ ”DN - Ett av världens sju underverk byggs upp igen”. http://www.dn.se/nyheter/varlden/ett-av-varldens-sju-underverk-byggs-upp-igen/. Läst 10 maj 2015.