Fylkesman (no. fylkesmann) är en norsk ämbetsman som utövar den högsta civila förvaltningsmyndigheten i fylket. Motsvarar landshövding i Finland och Sverige. Fylkesmannen utses av regeringen såsom i Sverige, och är statens högsta representant i fylket. Norge har 18 fylkesmän, eftersom Oslo och Akershus har gemensam fylkesman. Ämbetet fylkesman ska inte förväxlas med fylkesordfører som är ordförande för det lokalt folkvalda Fylkestinget, motsvarande Sveriges landstingsfullmäktige. Inte heller ska man blanda ihop ämbetet med fylkesrådmann som är administrativ chef för fylkeskommunen, motsvarande Sveriges landsting.

Ämbetet bygger på gammal tradition delvis i norsk förvaltning från syssel- och länsordningens tid och delvis från ännu äldre tid. Ämbetet infördes formellt 1662, då riket delades in i amt med en amtman i ledningen för amtets styrelse. År 1919 ändrades titeln amtmann till fylkesmann.

KällorRedigera