Futurum preteriti, ”det förflutnas framtid”, är ett verbtempus som uttrycker framtid sedd från ett ögonblick i det förflutna. I svenskan finns ingen särskild form för detta ändamål, utan tempuset konstrueras med hjälpverb, oftast preteritum av ”ska”, det vill säga ”skulle”.

Exempel:

  • När vi skulle åka upptäckte vi att bilen var stulen.
  • Vid den tidpunkten visste han ännu inte vilka prövningar han skulle möta.

Jämför med futurum: "vi ska åka" och "han ska möta".

Ibland kan även konstruktioner med "kom att" vara tänkbara. Exempel:

  • Det hon sade då kom att betyda mycket för Håkan senare.

Jämför med futurum: ”kommer att betyda”.

Verbfraskonstruktioner med skulle kan också uttrycka konditionalis, till exempel Om jag vore där, skulle jag gå och bada.

Se även

redigera

Referenser

redigera