Furer, eller furawi (furiska: fòòrà; arabiska:فور, fūr), är en folkgrupp om cirka en halv miljon människor, huvudsakligen bosatta i Darfur i västra Sudan. Ett mindre antal furer lever på andra sidan gränsen i Tchad. De flesta furer talar furiska, och många talar numera också arabiska.

Deras historiska monarki som grundades efter att folket konverterat till islam, ledd av en sultan, var belägen vid en viktig handelsled av ebenholts, elfenben, slavar, och exklusiva tyger.

Furerna är sedan britternas maktövertagande 1916 en del av Sudans befolkning, men är tämligen distinkta. Många talar en regional arabiska, men det viktiga språket är ännu det inhemska furiska. De är ett omtalat ryttarfolk och kamelägare. Har historiskt varit nära förbundna med kanurifolket i nuvarande Nigeria.

De har utsatts för etnisk rensning av den arabiska befolkningen, och ligger dessutom i fejd med baggarerna om de bästa markerna; Darfur är ett ofruktsamt område varav en stor del är öken och berg. Furer leder motståndsrörelsen Sudans Befrielsearmé (SLA).

Motsättningar med det nomadiska baggarafolket, rörande tillgång till betesmark och vatten, har under lång tid lett till etniska spänningar, vilka kulminerade i Darfurkonflikten 2003.

Se ävenRedigera