Funtaliden har man kallat ett stenbrott i Fagereds socken i Halland mot gränsen till Västergötland. Därifrån kommer flera dopfuntar som nu finns i olika kyrkor i Ätradalen.

Dopfunten i Karl Gustavs kyrka

Platsen upptäcktes 1908 av Sigfrid Gunnäs vid en studieresa. Han fann där flera ofullbordade ämnen till dopfuntar. Ytterligare en plats i trakten, kallad Funtabacken, några kilometer väster om Nösslinge kyrka har senare blivit bekant genom Bror Janssons forskning.

Dopfuntarna brukar kallas Fageredsfuntar och de är tillverkade av amfibolit eller granit/gnejs utom en från Köinge som är utförd i sandsten. Man anser att tillverkningen bör ha ägt rum under 1200-talet. Vid en arkeologisk undersökning av Funtabacken 2002 kunde man fastställa att stenbearbetning ägt rum på platsen, men man fann inga anläggningar, vilket tyder på att verksamheten var av begränsad omfattning.

Fageredsfuntar

redigera

Referenser

redigera
  • Hallbäck, Sven Axel (1969). Medeltida dopfuntar i Halland. Hallands museums skriftserie ; 1. Halmstad: Hallands museum. Libris 1303348 
  • Hallbäck, Sven Axel (1966). Medeltida dopfuntar i Sjuhäradsbygden. Borås: De sju häradernas kulturhistoriska förening. Libris 22495213 
  • Nilsson, Ing-Marie (2005). ”Funtaliden och Fageredsfuntarna”. Medeltid i Ätradalen - en resa i fyra etapper (cop. 2005): sid. 39-71.  Libris 9868912