Knallsyra (HCNO) och dess salter samt den fria fulminat-jonen (CNO) går under det gemensamma namnet fulminater. På grund av jonens instabilitet är fulminater stötkänsliga sprängämnen av vilka knallkvicksilver är den mest kända på grund av dess användning i detonatorer.

Fulminatjonens strukturformel

Se ävenRedigera