En Fruktbarhetsgud är inom polyteistiska mytologier begreppet för en gud som är ansvarig för att hjälpa människors fertilitet. De avbildas vanligen med typiska fruktbarhetssymboler med sexuell innebörd.

Till fruktbarhetsgudar hör Frej, Amon, Apis, Baal, Bastet, Hapy, Khnum, Menevis, Min, Osiris, Ptah, Sebek, Thoeris, Liber, Saturnus, Priapos.

Se ävenRedigera