Fritös är ett köksredskap för att fritera mat. Anordningen har en korg av metall för maten. Korgen sänks ner i ett tråg av olja som håller en temperatur på 140-200 °C.

Fritös vanlig i restaurangbranschen.
Fritös för hemmabruk.

Fritöser är vanliga i restaurangkök men finns även i hemmen. Felaktigt hanterade utgör de en säkerhetsrisk, eftersom olja lätt fattar eld.