Pax, latin, betyder frid och fred.

Pax är ett moment i den kristna mässan vid vilket fridshälsning utväxlas antingen endast mellan celebrant och assisterande kleresi eller mellan präst och församling och mellan församlingsmedlemmarna inbördes.

Ordet används också i spel och lekar såsom tafatt eller fia med knuff för att beskriva frizoner där man inte kan bli tagen eller knuffad.

Se även redigera