Free on Board (FOB) är en Incoterm.

Free on Board betyder att godset övergår från säljaren till köparen när det har passerat fartygets reling. Detta betyder att köparen därefter får stå för risken och kostnaden vid förlust eller skada. FOB kräver att säljaren exportklarerar godset. Denna term kan enbart användas för sjötransporter.

Transportdokumentet övergår när godset är lastat på fartyget. Transportrisken för godstransporten övergår till köparen när godset har passerat fartygets reling. Säljare står för fraktkostnaden ända tills godset står på plats ombord.