Öppna huvudmenyn

Fredrik Wilhelm Cöster

svensk politiker
Gamlegård. Huvudbyggnaden är den enda kvarvarande delen av den tidigare mycket stora gården.
Fredriksdals herrgård.

Fredrik Wilhelm Cöster (den äldre), född 1726 i Kristianstad, död 8 februari 1797 i Helsingborg, riksdagsman och direktör verksam i Helsingborg. Gift med Katarina Cecilia Cöster med vilken han fick sönerna Hans Peter och Fredrik Wilhelm.

Innehåll

BiografiRedigera

Cöster föddes i Kristianstad som son till handlanden Hans Cöster, som flyttat till staden från Helsingborg. Sedermera flyttade Fredrik Cöster till Landskrona där han var verksam som tulltjänsteman. Han flyttade senare till Helsingborg, där han innehade samma yrke. År 1761 kom han genom ett något invecklat arvskifte att äga flera fastigheter i staden. Det var den rike, men barnlöse, borgmästaren Petter Pihl d.y., som efter sin död 1759 hade efterlämnat en del av sina egendomar till sin faster Margareta Pihl, som var gift med Johan Babtista Cöster, Fredriks farfar. Detta arv gick sedan vidare till deras son Henrik Cöster, Fredriks farbror. Den barnlöse Henrik Cöster överlät egendomarna till sin brorson mot att erhålla en provision livet ut. På så sätt kom Fredrik Cöster att äga den stora fastigheten Gamlegård mitt i Helsingborg och gården Pilshult norr om staden. Pihl hade även varit direktör för Södra dykeri- och bärgningskompaniet, en mycket lönsam verksamhet som hade ensamrätt på att bärga förlista fartyg och deras laster. Efter dennes död blev Fredrik Cöster så småningom direktör för företaget.

När kronprins Gustavs (III) blivande gemål, Sofia Magdalena, år 1766 skulle uppehålla sig i staden på vägen från Danmark, valdes Cösters Gamlegård som hennes tillfälliga bostad. Detta fick Cöster att genomföra omfattande renoveringar på korsvirkesgården, som han lät omforma i rokokostil, som var den tidens ideal. Cöster köpte samtidigt upp en del av Henckelska gården, mittemot Gamlegård, som även den tidigare ägts av borgmästare Pihl. Anledningen var att han där ämnade uppföra en mindre trädgård som prinsgemålen kunde blicka över under sitt besök. Efter besöket fortsatte Cöster att köpa upp delar av Henckelska gården och 1787 ägde han hela fastigheten.

År 1787 anlade den nu mycket förmögne Cöster en sommarfastighet utanför stadens jordar, Fredriksdal, som han namngav efter sig själv och fram till sin död fortsatte han att köpa upp mark i anknytning till gården. Efter Cösters död 1797 övertogs gården av sonen Fredrik Wilhelm Cöster d.y., som utvecklade Fredriksdal till ett stort landeri. Numera är Fredriksdal ett stort friluftsmuseum mitt i Helsingborg, där även Fredriksdalsteatern kan hittas.

ÖvrigtRedigera

Fredrik Wilhelm Cöster var Dag Hammarskjölds farmors farfars far. Gatan Fredrik Cösters gata i Helsingborg är döpt efter honom.

KällorRedigera

  • Grahn, Sidney (2006). Cöster (släkten). I Helsingborgs stadslexikon. Helsingborg: Helsingborgs lokalhistoriska förening. ISBN 91-631-8878-3
  • Johannesson, Gösta (1985). Helsingborgs historia, del VI:2 : Bebyggelse, hantverk, manufaktur. Helsingborg: Helsingborgs stad. ISBN 91-20-06743-7

Externa länkarRedigera