Öppna huvudmenyn

Fredrik Hertzberg

finlandssvensk litteraturkritiker, redaktör och litteraturvetare

Fredrik Hertzberg, född 1966, är en finlandssvensk litteraturvetare och kritiker. Hertzberg disputerade i litteratur vid State University of New York at Buffalo 2001 och i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi 2003. Ämnet för båda avhandlingarna är estetisk och social materialitet i förhållande till översättning av poesi, med särskild hänsyn till den finlandssvenske modernistiske författaren Gunnar Björlings poesi. En stor del av Hertzbergs forskning är ägnad finlandssvensk modernism, i synnerhet Gunnar Björlings författarskap. Hertzberg bevakade bl.a. finlandssvensk litteratur i Svenska Dagbladet 2002-2012, och recenserar litteratur i bl.a. HBL. Hertzberg har översatt dikter av Gunnar Björling till engelska och samtida finsk poesi till svenska. Hertzberg var verksam som redaktör för Biografiskt lexikon för Finland vid Svenska litteratursällskapet 2003-2012, varefter han skrev en biografi över författaren Gunnar Björling, som gavs ut av Svenska litteratursällskapet och Appell våren 2018. Biografin "Mitt språk är ej i orden." Gunnar Björlings liv och verk belönades med tre priser år 2019: ett pris ur Eklund-Modeenska fonden (Svenska litteratursällskapet i Finland), Axel Hirschs pris (Svenska Akademien) och Samfundet De Nios Särskilda pris.

Fredrik Hertzberg, Rantasalmi, Savolax 2010

Bibliografi (i urval)Redigera

 • "Mitt språk är ej i orden." Gunnar Björlings liv och verk (2018)
 • Quosego. Final Blow, Starting Shot”, i Benedikt Hjartarson, Andrea Kollnitz, Per Stounbjerg and Tania Ørum (eds.) A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1925-1950, Avant-Garde Critical Studies. Leiden & Boston: Brill/Rodopi 2019.
 • ”’Vem mäter Pans ohörbara melodier i natten?’ Minnesord över Carolus Rein.” Nya Argus 5-6 2018.
 • “The Finland-Swedish Avant-Garde Moments”. I van den Berg, Hubert & et al. (eds.) A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1900-1925. Avant-Garde Critical Studies 28. Amsterdam / New York: Rodopi 2012.
 • “Oersättlige, översättlige Mr. Parland”, i Zilliacus, Clas (red.) erhållit Europa/ vilket härmed erkännes. Henry Parland-studier. Helsingfors/ Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland / Atlantis 2011.
 • “Diktonius slapphet”, i Ekman, Michel & Roger Holmström (red.) Kunskapens hugsvalelse. Litteraturvetenskapliga studier tillägnade Clas Zilliacus, Åbo: Åbo Akademi 2003.
 • “Gripenbergs glöd”, i Ekman, Michel & Julia Tidigs & Clas Zilliacus (red.) Medvandrare. Festskrift till Roger Holmström den 13 november 2008. Åbo: Åbo Akademis förlag 2008.
 • You Go the Words. Av Gunnar Björling. Övers. Hertzberg. Action Books 2007. se http://www.actionbooks.org/catalog.html
 • "Gunnar Björling: Poetics and Poetry", i boundary 2 1/2002
 • Moving Materialities. On Poetic Materiality and Translation, with Special Reference to Gunnar Björling's Poetry. Åbo: Åbo Akademis förlag, 2002.
 • Pappaboken. Med Stefan Randström och Johan Eriksson. Söderströms 2001.

KällorRedigera

IntervjuerRedigera

Gunnar Björling, den skuldmedvetna diktaren, Radio Vega.

Gunnar Björling i köttet, Hufvudstadsbladet 23.6.2018.

Recensioner av "Mitt språk är ej i orden." Gunnar Björlings liv och verkRedigera

Claes Andersson, "Björling genomlyst och redovisad." Ny Tid, september 2018.

Yukiko Duke, "För den ständiga outsidern Björling var skrivandet livet", Svenska Dagbladet 4.8.2018.

Michel Ekman, "Erövraren i Brunnsparken", Hufvudstadsbladet, 26.4.2018.

Joni Hyvönen, "Gäldenärpoeten", Vagant 3/ 2018, s. 311-315.

Tom Karlsson, "Gunnar Björling, poesins KonMari", Kiiltomato 25.1.2019.

Lena Kåreland, "Björling sökte en individualistisk universalism", Respons 2 / 2019.

Pekka Tarkka, ”Abrakadabra!” aloitti runonsa Kaivopuiston raivoava mystikko Gunnar Björling – nyt hänen tarunomainen elämänsä on koottu suurteokseksi." Helsingin Sanomat 6.1.2019.

ÖvrigtRedigera

Pia Ingström, "Ein krets og eit liv", Klassekampen 9.6.2018.

Anna-Lena Laurén, "När jag läser om Gunnar Björlings trångmål går tankarna till Katarina Frostenson", Dagens Nyheter 28.2.2019.

Marit Lindqvist, "Gunnar Björling, den skuldmedvetna diktaren", artikel och radiosamtal, Svenska YLE, 22.9.2018.