Det forna franciskankonventet i Flensburg.
Två av flyglarna från konventstiden återstår. Konventskyrkan nedrevs redan 1580.

Franziskanerkloster, Flensburg (da: Gråbrødrekloster, Flensborg) var ett konvent i Flensburg. Det upprättades omkring 1232 (eventuellt på grunden av ett äldre kapell) och tillhörde franciskanorden, vars konventsbröder i dagligt tal gick under namnet gråbröder. Traditionen berättar att det är det den jyska fogden Johann Hvitting, som stiftade konventet 1263, men det är omnämnt i de skriftliga källorna redan 1238. Konventet låg i provinsen Dacia och var vigd till den heliga Katarina av Alexandria och kallades därför också Sankta Katarina Kloster. I folkmun kallades konventet ofta bara Flensburgs kloster. År 1269 hölls Dacias ordenskapitel i Flensburg.

Det fyrflygade konventet låg på medeltiden närmast på en ö i kvarnån lite söder om Südermarkt (da: Søndertorv). Sydflygeln och östflygeln kvarstår ännu. Konventskyrkan nedrevs 1580. De danska ortnamnen Gadenavnene Munketoft och Klostergang i Flensburg påminner ännu om konventsbrödernas göromål i staden.

1200-talet upprättade konventsbröderna hospitalet Hospitals zum Heiligen Geist (da: Helligåndshospital) och utanför staden leprahospitalet Heiliger Georg (da: Sankt Jørgen) i nuvarande Jürgensby (da: Jørgensby). Under konflikten mellan danskarna och de holsteinska grevarna i början av 1400-talet tog konventet den danska kronans parti. I de inom franscikanorden hållna interna regelstriderna segrade observanterna mot konventualerna 1496.

Under reformationen 1528 blev konventet upplöst. År 1530 överlämnade den lutherska Fredrik I konventsbyggnaderna till Flensburgs stad. Idag är de kvarvarande byggnaderna inrättade till ett vårdhem.

I den bevarade kyrksalen i östflygeln hänger målningar föreställande de danska kungarna Fredrik IV, Fredrik V och Kristian VII. Predikstolen är från 1639, altartavlan är från 1651 och krucifixet i korbågen är från 1716.

LitteraturRedigera

  • Flensburg - Geschichte einer Grenzstadt, Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte (Hrsg.), 655 S., Flensburg 1966.
  • Jørgen Nybo Rasmussen: Das Franziskanerkloster in Flensburg und die Ordensprovinz "Dacia" um 1500, in: Flensburg 700 Jahre Stadt - eine Festschrift, Bd. 1: Flensburg in der Geschichte (Schriften der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte 36:1, Flensburg 1984), S. 85-104.
  • A. Wolff (Hg.): Das ehemalige Franciscanerkloster zu Flensburg, ZSHG 14, 1884, S. 157-198.
  • Frauke Witte: "Archäologie in Flensburg. Ausgrabungen am Franziskanerkloster". 313 S. Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte E. V.. Schriftenreihe Band 57. Flensburg/Haderslev 2003.

Externa länkarRedigera