Frankrikes administrativa indelning

områdesuppdelning för styrning och förvaltning i Frankrike

Frankrikes administrativa indelning. Frankrike, som av tradition har varit starkt centraliserat, har sedan 1980-talet genomgått en rad reformer som gjort att det lokala självstyret har stärkts på centralmaktens bekostnad.

Regioner och departement

Frankrike är (år 2022) indelat i:

  1. 13 régions
  2. dessa régions är i sin tur indelade i 96 départements
  3. dessa départements är indelade i 34 826 communes

I städerna Paris, Lyon och Marseille förekommer arrondissements municipaux, kommunalarrondissement, med annan status. I övriga delarna av landet är ett arrondissement en administrativ del av ett departement, men kommunalarrondissementen i dessa städer är en del av kommunen, det vill säga kommundelar inom en storstadskommun.

Vid sidan av ovanstående indelning, finns "Villes nouvelles", vilket kan översättas till "Nya städer". Dessa grundades på 1960-talet. Se Ville nouvelle för vidare information.

Förutom detta använder fransmännen själva fortfarande ofta de historiska namnen på olika delar av landet. Se vidare Frankrikes provinser.

Frankrikes regioner och department

redigera

Frankrikes utomeuropeiska departement och förvaltningsområden

redigera