Frank Rosenius

en svensk viceamiral

Frank Enver Rosenius, född 2 juni 1940 i Gävle, är en svensk pensionerad viceamiral. Han tog examen vid Kungliga Sjökrigsskolan 1962 och tjänstgjorde som sjöofficer bland annat inom ubåtsvapnet och som operativ chef inom kustflottan.

Frank Rosenius
Vice Admiral Frank Rosenius at Hunter Army Airfield, Georgia 1999.JPEG
Frank Rosenius (v) på besök vid Hunter Army Airfield, Georgia, 1999.
Information
Född2 juni 1940 (82 år)
Gävle, Sverige
I tjänst förSverige
FörsvarsgrenMarinen
Tjänstetid1962–2007
GradViceamiral
BefälKustflottan
ÖvrigtFörste adjutant till kung Carl XVI Gustaf

BiografiRedigera

Frank Rosenius blev 1992 av regeringen utnämnd till konteramiral. Han tjänstgjorde som departementsråd inom försvarsdepartementet åren 1992–1994, då han blev utnämnd till chef för Kustflottan (CKF). Han var den siste att inneha den 100 år gamla operativa befattningen inom svenska flottan. År 1998 blev Frank Rosenius utnämnd till viceamiral och ställföreträdande överbefälhavare först under Owe Wictorin och sedermera Johan Hederstedt. Frank Rosenius var även av regeringen utsedd utredare av Estoniakatastrofen.[1] Efter pensionering 2001, tjänstgjorde Frank Rosenius som Förste adjutant vid H.M. Konungens stab under åren 2003-2008.

Frank Rosenius invaldes i Kungliga Örlogsmannasällskapet 1979 och i Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1988 (där han även varit styresman). Han har varit inspector för den navalakademiska föreningen Sjöholm. Åren 2001–2007 var han ordförande i Föreningen Armé- Marin- och Flygfilm.[2]

UtmärkelserRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Nyhlén, Daniel; Petersson, Claes (17 januari 2005). ”Så skapades "nye kungen"”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article259384.ab. Läst 26 januari 2010. 
  2. ^ ”AMFs historia”, Armé- Marin- och Flygfilm, länk, läst 2018-02-02.
  3. ^ ”https://www.forseti.is/f%C3%A1lkaor%C3%B0an/orduhafaskra/ (på islandska)”. https://www.forseti.is/f%C3%A1lkaor%C3%B0an/orduhafaskra/. Läst 8 mars 2020.