Framtidsjorden är ett nätverk bestående av organisationer i Latinamerika, Asien och Sverige som arbetar för en socialt rättvis och ekologiskt hållbar utveckling. Nätverket bildades i Sverige i juni 1988 av medlemmar i Framtiden i Våra Händer och Jordens Vänner. Organisationen arbetar inom områdena ekologisk landsbygdsutveckling, matsuveränitet, urban ekologi och miljöpedagogik. I Sverige består Framtidsjorden av 19 olika grupper, kallade vängrupper, som stödjer organisationerna i Latinamerika och Asien. Framtidsjorden i Sverige har även en styrelse. Får bidrag från Sida via Forum syd. Har inga medlemmar registrerade.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera