Fröslunda kyrka

kyrkobyggnad i Enköpings kommun

Fröslunda kyrka är en kyrkobyggnad i Fröslunda by, Lagunda församling, Uppsala stift. Kyrkan ligger på en skogbeväxt sluttning i Örsundaåns dalgång, omgiven av ett kuperat jordbrukslandskap. Länsväg C 568.02 leder fram till kyrkan. På en höjd norr om kyrkan står en brädklädd klockstapel från 1752.

Fröslunda kyrka
Kyrka
Fröslunda kyrka
Fröslunda kyrka
Land Sverige Sverige
Län Uppsala län
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Uppsala stift
Församling Lagunda församling
Plats 749 63 Örsundsbro
 - koordinater 59°43′15.7″N 17°16′7.4″Ö / 59.721028°N 17.268722°Ö / 59.721028; 17.268722
Invigd 1400-talet
Bebyggelse‐
registret
21300000002555
Kyrkorum
Kyrkorum
Kyrkorum
Klockstapel

Kyrkobyggnaden redigera

Fröslunda kyrka är en salkyrka som består av ett rektangulärt långhus med ett rakt avslutat kor i öster. Långhuset har vid sydvästra sidan ett vidbyggt vapenhus och vid nordöstra sidan en vidbyggd sakristia. Kyrkan är byggd av putsad natursten med tegel i gavelrösten och portalomfattningar. Långhusets och sakristians gavlar pryds av blinderingar. Ingången ligger i söder och går via vapenhuset.

Tillkomst och ombyggnader redigera

Troligen uppfördes kyrkan vid slutet av 1400-talet. Vapenhuset tillkom något senare i början av 1500-talet. Sannolikt har dagens kyrka haft en föregångare eftersom ett flertal inventarier är från äldre medeltid. Kyrkan är uppförd på moränmark med besvärliga grundförhållanden vilket har förorsakat sättningar och sprickor i väggarna. Till följd av detta har omfattande reparationer fått genomföras. 1748 reparerades kyrkan för sprickor i väggarna och samtidigt förstorades fönstren. Vid början av 1800-talet försökte pastoratets kyrkoherde övertala församlingen att lägga ned kyrkan och istället fira gudstjänster i Biskopskulla kyrka. Istället röstade man enhälligt för en omfattande restaurering av Fröslunda kyrka. Till ledare för arbetet tillkallades en slottsbyggmästare från Rosersbergs kungsgård. Sommaren 1816 genomfördes restaureringsarbetet av sockenborna. För att rädda kyrkans murar ansågs det nödvändigt att riva de medeltida tegelvalven och ersätta dessa med ett tunnvalv i trä. Fönstren, som redan hade förstorats, gjordes ännu större och i norra långväggen togs ett nytt fönster upp. En grundlig reparation genomfördes 1907 då kyrkans sydöstra hörn revs, grunden förstärktes och murarna återuppbyggdes i tegel. 1932 lät man sätta igen ett stort medeltida korfönster.

Interiör redigera

Exteriören präglas än idag av medeltiden medan interiören är uppblandad framförallt med en fast inredning från 1700-talet. Altarväggen har en ovanlig uppbyggnad med predikstolen placerad ovanför altaret. Hela uppbyggnaden utfördes 1762 i rokoko. I väster finns en läktare med en orgel ursprungligen från 1500-talet. Orgelfasaden har tre torn med dekor av graciöst masverk som härstammar från 1500-talet. Nuvarande fasta bänkinredning tillkom på 1760-talet, men förändrades något vid 1930-talets renovering.

Inventarier redigera

Orgel redigera

Orgeln byggdes för Kumla kyrka i Västmanland. Första gången orgeln nämns är 1630 då den benämns som "ett gammalt ofärdigt orgverk" 1739 byggdes den om av orgelbyggaren Daniel Stråhle. 1819 såldes den vidare till Fröslunda. 1871 reparerades orgeln och 1932 konserverades den. 1996 restaurerades orgeln tillbaka till Daniel Stråhles skick 1738. Orgeln har 5 stämmor och kort oktav.[1][2]

Manual Pedal
Gedackt 8' Bihängd
Principal 4'
Quinta 3'
Octava 2'
Scharf III chor

Diskografi redigera

Referenser redigera

Tryckta källor redigera

  • Fröslunda kyrka, Aron Andersson, Upplands kyrkor, Ärkestiftets stiftsråd, 1951, Libris 1666017 ; 39
  • Våra kyrkor, sidan 39, Klarkullens förlag, Västervik, 1990, ISBN 91-971561-0-8
  • Vägvisare till kyrkorna i Uppsala län, sidorna 72 - 73, Karin Blent (redaktör), Länsstyrelsen i Uppsala län, 1997, ISBN 91-85618-54-3

Webbkällor redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera