Fotonstrålning är joniserande elektromagnetisk strålning. Det finns två olika sorters fotonstrålning, gammastrålning och röntgenstrålning. Dessa skiljs endast åt genom strålningens ursprung.

Fotonstrålningen är alltid indirekt joniserande och sträcker sig över ett energiomfång från 2,6 keV (emittering av karakteristisk röntgen från Ar-37 via elektroninfångning) till 7,1 MeV (γ-strålning från N-16 sönderfall)[1].

Samband mellan energi och våglängdRedigera

Energin E är omvänt proportionell mot våglängden λ, och sambandet mellan energi och våglängd kan skrivas:

 

Där   är ljusets hastighet,   är Plancks konstant och   är fotonstrålningens frekvens.

I SI-enheter blir motsvarande förhållande:

 

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Attix, Frank Herbert (2004). ”1” (på engelska). Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry. Mörlenbach: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinhem. sid. 2-3. ISBN 978-0-471-01146-0 

Se ävenRedigera