Fotogram är en fotografisk bild skapad (utan en kamera) genom att placera objekt direkt på ytan av ett fotokänsligt material, såsom fotografiskt papper, och sedan exponera detta för ljus. Resultatet blir en silhuettbild som varierar i mörkhet beroende på transparensen i objekten som använts.

Princip för fotogram

PrincipRedigera

En ljuskälla (1) riktas mot föremål (2 och 3) som placerats på ett fotokänsligt papper. Beroende på föremålens avstånd till papperet framträder deras skuggor skarpare (7) eller svagare (5). Papperet blir vitt där det hamnar helt i skugga (6), grått där föremålen är mer eller mindre transparenta och svart där det exponeras helt för ljuset (4).

ExempelRedigera