Med fotografiska adaptrar avses vissa olika fotografiska tillbehör, till exempel filterhållare, adapterringar, steroskopadaptrar, och tillbehör till stativ.