Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen, FMKK, är en partipolitiskt obunden ideell förening i Sverige, som arbetar mot kärnkraft och kärnvapen. Organisationen bildades 1979 under namnet Folkkampanjen Nej till kärnkraft efter att de politiska partierna engagerat sig mer aktivt i arbetet för att organisera oppositionen mot kärnkraft inför folkomröstningen om kärnkraft 1980. Då fanns redan sedan 1978 en befintlig organisation med det likartade namnet Folkkampanjen mot atomkraft. Organisationen kopplar ihop den civila kärnkraften med de militära kärnvapnen - där även de så kallade DU-vapnen ingår. Folkkampanjen verkar för att stoppa all kärnkraft för civilt och militärt bruk, att satsa på förnyelsebara energikällor samt att avskaffa kärnvapnen. Folkkampanjen skall sträva efter ett nära samarbete med andra nationella och internationella organisationer med likartade syften

Jan Strömdahl, ordförande i föreningen sedan 2019.

Sedan 2010-talet har organisationen i ökande grad arbetat med frågan om kärnavfallet bland annat genom samarbetet inom Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MILKAS [1] där även Jordens Vänner ingår. Dessutom är man engagerade i frågan om säkerheten i de svenska kärnkraftverken och av radioaktiva utsläpp av till omgivande luftrum och till Östersjön. Ordförande för föreningen 2019 är Jan Strömdahl.

Organisationens medlemsblad heter Medsols.

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ ”Milkas”. http://nonuclear.se/milkas. Läst 13 oktober 2019.