Foibe eller Febe var en kristen kvinna, förmodligen diakon, bekant med aposteln Paulus. Foibe var verksam i församlingen i Kenchreai utanför Korinth i Grekland. Omnämns i Romarbrevet 16:1-2.

Romersk-katolska kyrkan firar henne som helgon den 3 september.