Fockstag är en lina eller vajer som stöttar en segelbåts mast förifrån. Det är normalt fäst mellan förstäven och masttoppen. Finns flera försegel är fockstaget fäst en bit nedanför masttoppen - och istället finns ett toppstag till masttoppen.

Fockstag.