Flyttningslängd är en kyrkbok som innehåller uppgifter om dem som flyttar till/från en församling. Ibland är den uppdelad i två separata böcker, en inflyttningslängd och en utflyttningslängd. Det finns uppgifter om namn på dem som flyttar ut eller flyttar in, datum samt vart de flyttar eller var de kommer ifrån.