Flygplatsnämnden var en statlig myndighet med uppdrag att pröva de ärenden som ankom på nämnden enligt lagen om marktjänster på flygplatser och förordningen om marktjänster på flygplatser. Nämnden var placerad i Stockholm och fick administrativt stöd av Luftfartsverket.

Myndigheten bildades enligt lagen (2000:150) den 1 maj 2000[1]. och upphörde den 31 december 2004. Flygplatsnämnden sammanlades med Luftfartsinspektionen till den nya myndigheten Luftfartsstyrelsen den 1 januari 2005.

Luftfartsstyrelsens verksamhetsområde sammanlades senare med Järnvägsstyrelsen, Vägtrafikinspektionen, Sjöfartsinspektionen, Trafikregistret och Stängselnämnden till den nya myndigheten Transportstyrelsen den 1 januari 2009.

KällhänmvisningarRedigera

  1. ^ ”Flygplatsnämnden”. Budgetpropositionen för 2005 UTGIFTSOMRÅDE 22. Sveriges Riksdag. sid. 89. http://talman2batmanizer.nyh.name/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/_GS031d24/?html=true. Läst 31 december 2014. [död länk]