Flygarvingar finns i USA:s flygvapen för att särskilja personer i olika former av flygtjänst från all annan uniformerad personal.[1]

General Henry H. Arnold bärande både den äldsta varianten (under släpspännen) och den, av honom själv designade, silverfärgade varianten av flygarvingar.

Från 1913 började ett särskilt märke tilldelas piloter i det som då var aeronautiska avdelningen i arméns signalkår, relativt få av dessa utdelades.[2] I augusti 1917 införde flygarpionjären Henry H. Arnold ett silverfärgat märke med två vingar som varit ungefär detsamma sedan dess.[2][3] År 1942, i det som då var USA:s arméflygkår, infördes tre nivåer av samma märke, beroende på tjänstgöringstid och antalet flygtimmar.[3]

Sedan flygvapnet bildades 1947 är det enbart officerare som tillåts att tjänstgöra som piloter ombord på flygplan.[4] Från 2016 har dock möjligheten öppnats för underbefäl och underofficerare att flyga obemannade luftfarkoster (även kända som drönare), och i deras utbildning ingår att soloflyga enmotoriga propellerflygplan.[5]

Olika vingar

redigera

Pilotvingar

redigera
Benämning Grundläggande krav Flygtimmar Alternativt
 
Pilot
  • Examen från flygvapnets pilotutbildning, eller
  • Examen från annan amerikansk flygutbildning på uppdrag för flygvapnet, eller
  • Examen från annan amerikansk flygutbildning jämbördig med flygvapnets, eller
  • Examen från helikopterutbildning utförd av annan amerikansk försvarsgren
 
Senior Pilot
  • 7 års tjänstgöring som pilot, samt
  • Föregående nivå, samt
2000 antal timmar, eller 1300 timmar (olika kombinationer som instruktör och utvärderare)
 
Command Pilot
  • 15 års tjänstgöring som pilot, samt
  • Föregående nivå, samt
3000 antal timmar, eller
  • 2300 timmar egenflygning och som instruktör, eller
  • 144 månader av Operational Flying Duty (OFDA)

Andra varianter

redigera

Dessa ges även de i tre nivåer:[1]

Se även

redigera

Referenser

redigera
Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, U.S. Air Force aeronautical rating, tidigare version.