Öppna huvudmenyn
Karta över Flatås

Flatås ligger i stadsdelen Järnbrott och är ett primärområde i stadsdelsnämndsområdet Askim-Fröunda-Högsbo i Göteborgs kommun.

Innehåll

BelägenhetRedigera

Flatås ligger strax väster om Dag Hammarskjöldsleden och omfattar gatorna Nymilsgatan, Sjömilsgatan, Svängrumsgatan, Distansgatan, Armlängdsgatan, Ögonmåttsgatan, Stenkastsgatan, Synhållsgatan, Verktumsgatan, Halvtumsgatan, Tuppfjätsgatan, Tvärhandsgatan. Här ligger även Högsbo sjukhus på ett tidigare militärt område som tillhörde LV 6.

BebyggelseRedigera

Under åren 1962-1964 byggdes omkring 2000 lägenheter i 3-4 våningars lamellhus.[1] Tunnlandsgatan bildar norrut gräns mellan Flatås och Högsbotorp och Marconigatan är gränsen söderut mot Järnbrott och i öster bildar Dag Hammarskjöldsleden gränsen mot Högsbo industriområde. På Flatås Torg finns viss service. Där ligger även Flatåskyrkan. Vid Nymilsgatan ligger stadsdelsnämndens hus och några mindre kolonilotter.

UtbildningRedigera

Vid Nymilsgatan ligger Mellansteget som erbjuder arbetsrehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning. Längst in på gatan ligger Flatåsskolan med årskurser F-6. Skolan har även sedan 1988 klasser för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (SU-grupp).[2] Den stod klar 1969 på tomt nr 1 i 149:e Kv. Bjälklagsplattan. Tomtens yta var 20 942 kvadratmeter. Skolan har sex byggnader grundlagda på betongpålar till berg och uppförda i huvudsak av betong och tegel. Arkitekt SAR Stig Henrik Lundgren från Göteborg ritade skolan.[3] Här ligger även Nymilsgatans förskola med fem avdelningar.

I de nordöstra delarna av Flatås finns bland annat Rebeckaskolan, en särskola för barn med autism, Grynings Bryggan akuthem och Kronängens förskola.

Högsbo sjukhusRedigera

Högsbo sjukhus tillhör Sahlgrenska sjukhuset och har avdelningar för bland annat geriatrik, psoriasis, hjärt- och lungrehabilitering samt minnesrelaterade sjukdomar.

NyckeltalRedigera

 
Flatås

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 510 Flatås år 2017[4]
Flatås Hela Göteborg
Folkmängd &&&&&&&&&&&03590.&&&&&03 590 &&&&&&&&&0556640.&&&&&0556 640
Befolkningsförändring 2016–2017 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&0+ 38 &&&&&&&&&&&08450.&&&&&0+ 8 450
Andel födda i utlandet 20,6 % 25,2 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 27,8 % 34,0 %
Medelinkomst &&&&&&&&&0268200.&&&&&0268 200 kr &&&&&&&&&0285900.&&&&&0285 900 kr
Arbetslöshet 4,4 % 5,7 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 26,4 25,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 29,0 % 34,8 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 93,9 %
Andel bostäder i allmännyttan 0,0 % 26,6 %
Antal färdigställda bostäder 2017 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00
Andel bostäder i småhus 0,0 % 19,1 %

ReferenserRedigera

  1. ^ Göteborgs utbyggnad : några bidrag till Göteborgs stadsbyggnadshistoria. Utveckling och planering i industriregioner, 99-0460320-0 ; 3. Göteborg: Chalmers tekniska högskola. 1977. sid. 57. Libris 447535 
  2. ^ Flatåsskolan
  3. ^ Göteborgs allmänna skolstyrelse - årsberättelse 1968-1969, s. 91
  4. ^ [http://statistik.goteborg.se/Global/Faktablad/G%c3%b6teborgsblad/GbgBlad2018/136%20Askim-Fr%c3%b6lunda-H%c3%b6gsbo_PRI_2018.pdf Göteborgsbladet 2018: Askim-Frölunda-Högsbo pdf

Vidare läsningRedigera

  • Göteborgs allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag (1965). Göteborg bygger ([3., omarb. uppl.]). Göteborg: utg. Libris 1496951 
  • Öppenhet och gemenskap : berättelser från igår och idag med sikte mot framtiden : utgiven i samband med Flatåskyrkans församlings 50-årsfirande 2013. Västra Frölunda: Flatåskyrkan. 2013. Libris 14703805 
  • Upptäck Västra Frölunda!. Det moderna Göteborg. Göteborg: Göteborgs stadsmuseum. 2007. sid. 40-45. Libris 10604397. ISBN 9789185488940