Flaggkadett är den svenska benämningen på en sjökadett eller officersaspirant under den senare delen av sin utbildning.

SverigeRedigera

I Sverige är flaggkadett den grad en officersapirant har under det sista av åren han/hon utbildas till officer.

Benämningen kommer från det flerbefälssystem som fanns i svenska flottan fram till 1972. Det fanns då tre underofficersgrader, där den andra hette flagg-, följt av yrkestillhörighet. Till exempel hette en underofficer tillhörande däcksavdelningen styrman av 2 graden och nästa högre grad var flaggstyrman, den tredje och högsta underofficersgraden kallades förvaltare. Kadettgraderna var av tradition av underofficers tjänsteställning och det var därför logiskt att den högre kadettgraden fick förledet flagg-.

Motsvarande grader i andra flottorRedigera