Ett flätverk är en konstruktion där ris eller grenar flätas in mellan vertikala stolpar eller käppar. Flätverk kan användas som armering under lerputs i klinhus och korsvirkeshus, som stängsel och som vägg i enklare byggnader.

Flätverk av grenar.
Modern torshammare med flätverksdekor.

I Norden är det vanligt att flätverkets inslag består av hasselkäppar.

Begreppet flätverk används även om andra typer av material som flätats samman. Flätverk som dekorelement förekommer i många kulturer, bland annat i keltisk och nordisk kultur.