Öppna huvudmenyn

East Sweden är namnet som lanserats av Norrköping och Linköpings kommuner i en gemensam satsning på marknadsföring av regionen. Under perioden 2006−2012 kallades samarbetet Fjärde storstadsregionen. De två kommunerna har börjat samarbeta och närma sig varandra efter att traditionellt ha konkurrerat om att vara viktigast i Östergötland. Deras sammanlagda invånarantal är drygt 280 000 (2012). Webbplatsen anger 420 000 invånare, men avser då hela Östergötlands län.

SamarbetenRedigera

En viktig faktor för städerna att närma sig varandra är möjligheten att resa och arbetspendla mellan dem. En tåglinje, Östgötapendeln, med hög turtäthet och länstrafikbiljetter har införts. Den går på Södra stambanan mellan orterna. Planer har länge funnits på en gemensam flygplats belägen mellan de båda städerna, även om den idén ligger på is (2012). Idag har Norrköping Östergötlands största flygplats Kungsängen, med trafik på Helsingfors, Köpenhamn samt charterflyg, men även Linköping har reguljär flygverksamhet (Linköping City Airport), till Amsterdam och Köpenhamn.

Då Linköping idag (2012) funderar på införande av spårväg (se vidare Linköpings stadsbussar) och Norrköpings spårvägar redan finns, har man börjat utreda en möjlig snabbspårväg mellan de båda städerna som till stor del skulle trafikera Trafikverkets järnvägsräls (duospårväg). Järnvägen mellan städerna är dock fylld till sin kapacitet, varför det statliga projektet Ostlänken måste byggas först, vilket ger fyra järnvägsspår mellan städerna jämfört med dagens dubbelspår. Ett prov har gjorts med en inlånad vagnsprototyp.

Ett kulturellt samarbete som fungerat länge är den gemensamma Östgötateatern med teaterbyggnader i båda städerna.

Båda städerna ingår också i Östergötlands läns landsting.

Externa länkarRedigera