Fjärde dimensionen

Fjärde dimensionen

Fjärde dimensionen är ett begrepp i geometri som ett komplement till de tre rumsdimensionerna. Riktningarna i detta rum kallas ana (grekisk för 'upp') och kata (grekisk för 'ner').

En tvådimensionell projektion av en tesserakt brukar användas för att illustrera den fjärde dimensionen.


4D är förkortning för fyrdimensionell, är det rumsperspektiv där längd, bredd, djup och fjärde dimensionen uppfattas. Med fyrdimensionell, menas inom matematiken fyra rymddimensioner, som är ett område i höjd, bredd, djup och fjärde dimensionen.

Inom fysiken diskuteras flera "rymddimensioner" och i dessa fall skulle den fjärde dimensionen kunna vara riktning. Enligt relativitetsteorin räknas dimensionen tid och sådan 4D kallas för rumtid. En fjärde rumsdimension får då ses som den femte dimensionen.

Bio med fysiska effekter, såsom vattenskvätt, lukt och vibrationer (som skapar ytterligare en "dimension") brukar kallas för 4D-bio.

Se ävenRedigera