First Conference of the International Woman Suffrage Alliance var en internationell konferens som ägde rum i Washington, D.C. i USA i 12-18 februari 1902. Syftet var att diskutera bildandet av en internationell rörelse för kvinnlig rösträtt. Konferensen resulterade i beslutet att grunda International Woman Suffrage Alliance.[1]

Källor redigera

  1. ^ International Alliance of Women for Suffrage and Equal Citizenship (1908). Report of Congress. Amsterdam, Holland.