Finvider var en stenmästare verksam i Småland under 1100-talet.

Finviders namn återfinns i runskriften på en dopfunt från Blädinge kyrka som under en period förvaras på Smålands museum i Växjö. Texten på dopfunten lyder Finvider högg detta kar på Tjura berg. Funtens fot är formad som en upp- och ned- vänt tärningskapitäl. Sådana kapitäl är också ett kännetecken för den ganska omfattande stenhuggarskola, inom vilken Finvider var verksam. Särskilt typisk är funten i Vrigstads kyrka med fot och cuppa bestående av likformigt utbildade kapitäl. Andra dopfuntar inom gruppen är de i Almesåkra kyrka och Ströja kyrka på Visingsö. Även inom arkitekturskulpturen har skolan varit verksam, dess kapitäl återfinns i portalerna till Vallsjö kyrka, Bringetofta kyrka, Norra Ljunga kyrka med flera småländska kyrkor. Flera mästare har troligen arbetat från skolans verkstad och Finvider var troligen inte den ledande kraften.

Tryckta källorRedigera