Finska språk är en undergrupp av de finsk-ugriska språken, omfattande de språkvarianter som uppkommit ur finskan, nationalspråket i Finland.

Språkträd för finskan redigera