Finska notisbyrån (FNB, på finska Suomen tietotoimisto, STT) är Finlands nationella nyhetsbyrå. Den är tvåspråkig, har 130 anställda och ägs av 38 företag i mediebranschen (2011). Nästan alla finländska nyhetsmedier är kunder hos FNB. Nyhetsbyrån anser sig inte vara en opinionsbildare, utan strävar efter att presentera nyheterna neutralt. Denna strävan ledde till att FNB:s radionyheter upplevdes som torrare men mer tillförlitliga än Rundradions egna nyheter.

HistoriaRedigera

Finska notisbyråns föregångare Finska Telegrambyrån grundades 1887 av Woldemar Westzynthius, med andra europeiska notisbyråer som förebild. Han sålde verksamheten till Uno Wasastjerna 1894. 1902, under förryskningstiden, lades telegrambyrån ner då den brutit med telegrambyrån i Sankt Petersburg. Wasastjerna köpte då den några år tidigare grundade Suomen Uutistoimisto ("Finlands nyhetsbyrå") och fortsatte verksamheten inom ramen för den.

På 1910-talet fanns det tre nyhetsbyråer i Finland, vid sidan av Suomen Uutistoimisto Sanomalehtien tietotoimisto ("Tidningarnas notisbyrå") och Itä-Suomen Uutistoimisto ("Östra Finlands nyhetsbyrå"). Finska notisbyrån grundades 1915 genom sammanslagning av de två förstnämnda. Notisbyrån hade tidigare ägts av privatpersoner men genom nyarrangemang kom nyhetsbyrån att kontrolleras av fyra stora tidningshus.

Ryska revolutionen och inbördeskriget försvårade verksamheten, som lades ner en tid. Verksamheten fortsatte våren 1918 och byrån inledde ett tätt samarbete med staten och kom att fungera som statsledningens språkrör. En kort tid fanns en skild Finlands officiella nyhetsbyrå, men denna lades ner. Snart var Finska notisbyrån utan allvarliga konkurrenter. Trots detta, ett statsbidrag och en ensamrätt på statsrådets nyheter var notisbyråns ekonomi ansträngd.

Rundradion inledde sin verksamhet 1926 fick Finska notisbyrån sköta radions nyhetsverksamhet. Notisbyrån hade då också annars ställning som en halvofficiell nyhetsbyrå. 1965 inledde radion egen nyhetsverksamhet, men också notisbyråns nyheter fanns kvar till 2000-talet. Avtalet mellan notisbyrån och Rundradion sades upp 2006.

Efter har varit verksam i 130 år, lades den svenskspråkiga redaktionen ner 31.12.2017, och Finska notisbyrån är därefter enspråkigt finskspråkig.

KällorRedigera