Finnmark kan avse:

  • Finnmark fylke – det nordligaste av Norges fylken
  • Finnmarken – under medeltiden ett geografiskt område som omfattar Norge norr om Lofoten samt finska och svenska Lappland eller i Sverige svenska Lappland
  • Finnmarker – begrepp för de ofta ganska otillgängliga skogbevuxna områden i mellersta Sverige och sydöstra Norge som skogsfinnar befolkade – se finnskog

Finnmarker DalarnaRedigera

Finnmarker ÅngermanlandRedigera