Finlands svenska folkmusikinstitut

Finlands svenska folkmusikinstitut, förkortat FMI, hör sedan år 2008 till Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och är en del av SLS arkiv (Samlingarna i Vasa). FMI grundades år 1978 i Vasa som en centralinstitution för forskning i finlandssvensk musiktradition. Institutet grundades inom ramen för Finlands Svenska Spelmansförbund på initiativ av dess ordförande, Ann-Mari Häggman, som under lång tid också var institutets ledare. FMI har fått statsstöd sedan år 1980. Syftet med Finlands svenska folkmusikinstitutets verksamhet är att främja folkligt musik- och dansutövande som en del av det svenska kulturarvet i Finland. Målet är att tillvarata och stimulera intresset för samt bistå forskning om folkligt musik- och dansutövande.[1] [2]

Folkmusikinstitutet ger sedan 1980 ut skivor[3] i serien Folkmusik från Finlands svenskbygder och har också gett ut ett flertal låthäften.[3] Skivorna hittas delvis också digitalt på nätet. FMI har sedan 1992 en egen facktidskrift Folk och musik. Den ges sedan 2019 ut som e-tidskrift.[4]

KällorRedigera

Externa länkarRedigera