Finlands svenska folkmusikinstitut

Finlands svenska folkmusikinstitut, förkortat FMI, hör sedan år 2008 till Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och är en del av SLS arkiv (Samlingarna i Vasa). FMI grundades år 1978 i Vasa som en centralinstitution för forskning i finlandssvensk musiktradition. Institutet grundades inom ramen för Finlands Svenska Spelmansförbund på initiativ av dess ordförande, Ann-Mari Häggman, som under lång tid också var institutets ledare. FMI har fått statsstöd sedan år 1980. Syftet med Finlands svenska folkmusikinstitutets verksamhet är att främja folkligt musik- och dansutövande som en del av det svenska kulturarvet i Finland. Målet är att tillvarata och stimulera intresset för samt bistå forskning om folkligt musik- och dansutövande.[1] [2]

Folkmusikinstitutet ger sedan 1980 ut skivor[3] i serien Folkmusik från Finlands svenskbygder och har också gett ut ett flertal låthäften.[4] Skivorna hittas delvis också digitalt på nätet. FMI har sedan 1992 en egen facktidskrift Folk och musik. Den ges sedan 2019 ut som e-tidskrift.[5]

KällorRedigera

  1. ^ ”SLS/Finlandssvenska folkmusikinstitut”. https://www.sls.fi/sv/finlands-svenska-folkmusikinstitut. Läst 4 juni 2019. 
  2. ^ ”Svenska litteratursällskapet i Finland”. https://www.sls.fi/sv/sls. Läst 4 juni 2019. 
  3. ^ ”Sök i vår utgivning”. Svenska litteratursällskapet i Finland. 26 oktober 2018. https://www.sls.fi/sv/sok-i-var-utgivning. Läst 18 september 2019. 
  4. ^ ”Sök i vår utgivning”. Svenska litteratursällskapet i Finland. 26 oktober 2018. https://www.sls.fi/sv/sok-i-var-utgivning. Läst 18 september 2019. 
  5. ^ ”Folk och musik”. https://www.sls.fi/sv/utgivning/folk-och-musik-2019. Läst 4 juni 2019. 

Externa länkarRedigera