Finländska landskapssymboler

landskapssymboler för de finska landskapen

De finländska landskapen har flera olika landskapssymboler. Vanligast förekommande är ett vapen, landskapsdjur, landskapsfågel, landskapsfisk, landskapsväxt och landskapssten. Även de gamla husbondsvimplarna kan anses vara landskapssymboler. Landskapet kan även ha en egen flagga.

TabellRedigera

Namn Vapen Flagga Vimpel Djur Fågel Fisk Växt Sten Sjö
Birkaland   Vitsvanshjort Sädesärla Asp Hägg klotdiorit Längelmävesi
Egentliga Finland   Räv Kaja Sill Ek röd granit Pyhäjärvi
Egentliga Tavastland     Lodjur Fiskgjuse Braxen Nipsippa kirjomaasälpä Vanajavesi
Kajanaland     Lavskrika Nors Ljung grönsten Ule träsk
Kymmenedalen   Utter Domherre Gös Gul svärdslilja, Klibbal rapakivi Vuohijärvi
Lappland   Ren Blåhake Lax Smörboll guld Enare träsk
Mellersta Finland     Skogshare Tjäder Insjööring Prästkrage diorit Keitele
Mellersta Österbotten     Sånglärka Gråsik Liten blåklocka Gnejs Lestijärvi
Norra Karelen     Gök Saimenlax Finnros täljsten Pielinen
Norra Savolax     Älg Storlom Siklöja Rönn apatit Juojärvi
Norra Österbotten   Hermelin Trana Gråsik Skvattram skiffer Pyhäjärvi
Nyland     Igelkott Koltrast Gös Vitsippa hornblände Tusby träsk
Päijänne-Tavastland     Vitryggig hackspett Braxen Blåklint diabas Päijänne
Satakunda     Räv Blåmes Nejonögon Havtorn sandsten Pyhäjärvi
Södra Karelen   Näktergal Saimenlax Mosippa spektrolit Saimen
Södra Savolax     Sommargylling Siklöja Lomme marmor Puula
Södra Österbotten     Ekorre Storspov Gråsik Mjölkört kärnäit Lappajärvi sjö
Åland     Kronhjort Havsörn Gädda Gullviva kalksten Östra och Västra Kyrksundet
Österbotten   Älg Tornseglare Gråsik Älggräs vasagranit Larsmosjön