Finans är ett brädspel från Alga, skapat av Martin Marte.

Finans

Finans är baserat på spelet Monopol. I Finans handlar spelarna såväl med tomter som med aktier och obligationer. Målet för spelet är att uppvisa ett kontant kapital om en miljon. I nyare versioner krävs dessutom att man är ende ägare av minst två företagsgrupper.

AllmäntRedigera

Spelarna slår med tärning och vandrar runt spelplanen. I nyare versioner slår bilägare med två tärningar. Handel med tomter, aktier och obligationer får endast ske om spelaren befinner sig inne i banken eller i bankfilialen ute på spelplanen. Endast en aktie och en tomt får inhandlas åt gången och om spelaren står i tur att slå, obligation kan man köpa på sista rutan innan man går ut ur banken. Man får fortsätta köpa aktier eller tomter så länge som man är i banken. Handeln och spelets händelser styrs av korten "Börstips" respektive "Finanstidningen" som anger nya bestämmelser, antingen för alla eller bara den enskilde spelaren. Finanstidningen gäller vanligtvis gäller tills vidare och ligger uppe för att beskriva situationen på den finansiella marknaden. En spelare plockar upp en ny Finanstidning eller ett Börstips om han/hon hamnar på en ruta eller får ett kort som anbefaller det. Byggnation får endast göras på två av planens rutor.

SpeletRedigera

Utöver tomthandel, byggnationer av byggnader och industrier samt inkassering av hyra från sina medspelare, vilket förekommer i Monopol, har spelarna möjlighet att satsa på aktiehandel och då bygga upp sitt kapital genom aktieutdelningar som sker på särskilda rutor eller med vissa kort. Börsen svänger dock både upp och ner och spelare kan råka ut för kraftiga kursfall på sitt aktiekapital och bli betalningsskyldiga till banken. Dessutom kan spelare bli tvingade till att ge sina medspelare utdelning på deras aktier ifall de har aktier i företagsgrupper spelaren själv har investerat i. Tomter kan belånas eller återköpas av banken för summor som regleras av tomtens lagfart och huruvida de är bebyggda eller ej. Det finns även tolv obligationer till försäljning. Dessa utfaller med vinst och återlöses av banken i stora eller lilla obligationsdragningen som sker genom att bankiren slår två tärningar vars totala summan ger högsta vinsten och de två termerna ger de lägre vinsterna om någon spelare innehar motsvarande obligationer.

Spelarnas mål är att ta kontroll över hela företagsgrupper, d.v.s. alla tomter och hela aktiekapitalet i en koncern. I vissa situationer kan enskilda spelare kalla till bolagsstämma i syfte att med hjälp av en kombination av pengar och tur överta hela gruppen. Det finns dock möjlighet att köpa sig fri från slumpen genom att betala ett maxbelopp som garanterar övertagandet men då får också motspelarna desto mer pengar att själva investera med.

UtgångRedigera

Den spelare som kan uppvisa ett kontant kapital om minst 1 000 000 samt två hela företagsgrupper vinner spelet (gäller nyare versioner).

Externa länkarRedigera