En filtrerare är ett djur som äter plankton som det har filtrerat genom särskilt anpassade kroppsdelar.

Till filtrerare hör valar, räkor, musslor och många andra vattendjur.

Se ävenRedigera