En filtrerare är ett djur som äter plankton som det har filtrerat genom särskilt anpassade kroppsdelar.

Krill som filtrerar fytoplankton (slow motion).

Till filtrerare hör valar, räkor, musslor och många andra vattendjur.

Se även

redigera