Filterdrossel är en elektronisk komponent.

Filterdrossel i applikation

När Uin enligt figur är på formen helvågslikriktad sinusvåg är dess DC-värde:

där Up är toppvärdet hos den likriktade sinusvågen.

Dess RMS-värde är:

dvs något högre.

Reaktansen hos drosseln respektive kondensatorn kan tecknas:

där f, L och C är frekvensen, induktansen respektive kapacitansen hos dom ingående komponenterna.

Om drosseln dimensioneras enligt XL>>RL (och kondensatorn som XL<<RL) kommer vi i princip få en glättad DC-spänning nära RMS-värdet hos ingångssignalen som utgångsspänning, Uut. Grundtonen hos den helvågslikriktade signalen är dubbla sinusfrekvensen och alltså 100 Hertz i kraftsammanhang i Sverige.

I drosseln kommer det emellertid gå en pulserande DC-ström som magnetiserar kärnan så pass mycket att luftgap kan behöva nyttjas.

Källor redigera

  • Cheng David K, Field and Wave Electromagnetics, Second Edition, Fourth Printing, 1991, USA & Canada
  • Millman, Jacob and Grabel, Arvin, Microelectronics, Second Edition, 1988, Singapore